Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας

Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου(5/2011) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας στις 18.30 στη συνεδριακή αίθουσα του Μον Ρεπό.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Ανακοινώσεις.
2. Πέντε επίκαιρες προφορικές ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού, μια από κάθε παράταξη της μειοψηφίας και μία από έναν σύμβουλο της πλειοψηφίας.
3. Μία γραπτή ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Λέσση προς τον κ. Δήμαρχο Κέρκυρας.
4. Δύο γραπτές ερωτήσεις του Δημοτικού Συμβούλου κ. Σταμάτη Πελάη προς τον κ. Δήμαρχο Κέρκυρας.
5. Επαναληπτική ψηφοφορία για την εκλογή ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
6. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κέρκυρας – Καθορισμός χρόνου διάρκειας αυτής.
7. Λήψη απόφασης περί συγχωνεύσεως Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Κέρκυρας, δημιουργία νέου νομικού προσώπου και ορισμός Δ.Σ. αυτού.
8. Λήψη απόφασης περί συγχωνεύσεως σχολικών επιτροπών Α/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης στο Δήμο Κέρκυρας, δημιουργία νέου Νομικού Προσώπου και ορισμός Δ.Σ. αυτού.
9. Λήψη απόφασης περί συγχωνεύσεως Σχολικών Επιτροπών Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης στο Δήμο Κέρκυρας, δημιουργία νέου Νομικού Προσώπου και ορισμός Δ.Σ. αυτού.
10. Λήψη απόφασης περί διατηρήσεως αυτοτελούς Νομικού Προσώπου στο Δήμο Κέρκυρας, παρ. 3 άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 και καταστατική προσαρμογή.
11. Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης, συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Κέρκυρας, ορισμός Δ.Σ. αυτού.
12. Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης, εδαφική επέκταση και συγχώνευση ΔΕΥΑ Δήμου Κέρκυρας και ορισμός Δ.Σ.
13. Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης, συγχώνευση Ανωνύμων Εταιρειών στο Δήμο Κέρκυρας και ορισμός Δ.Σ.
14. Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης, προσαρμογή Αναπτυξιακής Ανωνύμου Εταιρείας στο Δήμο Κέρκυρας και ορισμός Δ.Σ.
15. Λήψη απόφασης περί χαρακτηρισμού ως πλεονάζοντος προσωπικού των Κοινωφελών Επιχειρήσεων και μεταφορά του σε άλλες επιχειρήσεις του Δήμου Κέρκυρας.
16. Λήψη απόφασης περί θέσεως σε λήψη και εκκαθάριση επιχειρήσεων του Δήμου Κέρκυρας
17. Συγκρότηση Επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 46).
18. Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λίμνης Κορισσίων.
19. Ορισμός Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λίμνης Αντινιώτη.
20. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων στην εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ Α.Ε.» για το ξενοδοχείο KERKYRA GOLF.
21. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων στην εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ Α.Ε.» για το ξενοδοχείο LOUIS CORCYRA BEACH.
22. Κατανομή ποσού για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων έτους 2011 (Α’ Κατανομή 2011).
23. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για οικόπεδο εντός οικισμού στη θέση <<Αγ. Γουργή - Ζαχέϊκα>> Δ.Δ. Κομπιτσίου ότι προϋφίσταται αυτοτελές της 24-4-1977».
24. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κέρκυρας με τον αναπληρωτή του για τη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
25. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κέρκυρας με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού Λουτρικών εγκαταστάσεων ως πολυσύχναστων ή μη.
26. Έγκριση του από 22/12/2010 πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας για την εξακρίβωση των όρων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50cc στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΤΡΩΤΣΟ & ΥΙΟΙ.
27. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΡΟΠΑ».
28. Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος.
29. Ορισμός υπολόγου Διαχειριστή της πράξης «Μελέτες και έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΧΥΤΑ Τεμπλονίου».
30. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κέρκυρας του προγράμματος «Δράσεις πολιτισμού 2011 στην Κέρκυρα».
31. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση του Αντιδημάρχου Διοίκησης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και Ποιότητας Ζωής κ. Γεώργιου Πανταζή στην Αθήνα για θέματα της αρμοδιότητάς του.
32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση του Αντιδημάρχου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης κ. Αναστάσιου Μοναστηριώτη στην Αίγινα, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο ορκωμοσίας στην Αίγινα του Πρώτου Κυβερνήτη της Νεότερης Ελλάδος.

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Τροπολογία για μειωμένο ΦΠΑ στα Ιόνια από τον Ν.Δένδια

Επιστολή προς όλους τους βουλευτές των νησιωτικών περιοχών για την στήριξή τους σε τροπολογία που θα καταθέσει στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών "Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" με στόχο την επέκταση της εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στους Νομούς του Ιονίου πελάγους, απέστειλε ο Νίκος Δένδιας.
Αναλυτικά, η προτεινόμενη τροπολογία:
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η αντιμετώπιση της αναπτυξιακής υστέρησης των νησιωτικών περιοχών, η λήψη υπ' όψη των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε αυτές και η μέριμνα για την ανάπτυξή τους σε πνεύμα ισότητας και προαγωγής της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής αποτελεί διακηρυγμένη προγραμματική δέσμευση και επιταγή του ευρωπαϊκού (αρ. 2, 3•3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 174 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και του εθνικού δικαίου (αρ. 101•4 του Συντάγματος, όπως τροποποιήθηκε το έτος 2008).
Σε αυτό το πνεύμα, το αρ.21•4 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) προβλέπει μειωμένους συντελεστές του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας κατά 30% για τα νησιά του Αιγαίου πελάγους. Η διαφοροποίηση αυτή σε σχέση προς τον ηπειρωτικό κορμό της χώρας είναι ορθή και εύλογη, πρέπει δε να διατηρηθεί αλλά και να επεκταθεί στα Ιόνια νησιά, τα οποία μέχρι σήμερα εξαιρούνται αδικαιολόγητα από το πεδίο εφαρμογής της. Η εν λόγω νησιωτική περιφέρεια παρουσιάζει χαμηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με το μέσο όρο της χώρας και της ΕΕ-25, υψηλή μακροχρόνια ανεργία, μεγάλη απόσταση από το εθνικό κέντρο, διασπορά του πληθυσμού σε τριάντα δύο μικρά και μεγάλα νησιά και χαμηλή ανταγωνιστικότητα.
Παρά την αναγνωρισμένη από το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο αναγκαιότητα υποστήριξης των νησιωτικών περιοχών, η κυβέρνηση, στο πλαίσιο του 'Μνημονίου Οικονομικής & Χρηματοπιστωτικής πολιτικής' (ν.3845/2010), καλείται από το ΔΝΤ να λάβει πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα ύψους 12 δις ευρώ (έκθεση Δεκεμβρίου2010), μεταξύ των οποίων περαιτέρω μειώσεις αποδοχών στο δημόσιο τομέα, αυξήσεις των τιμολογίων των ΔΕΚΟ αλλά και περαιτέρω μειώσεις των προϊόντων που υπάγονται στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ και εξάλειψη της γεωγραφικής διαφοροποίησης των συντελεστών του (νησιά).
Με την εισηγούμενη ρύθμιση σκοπείται η επέκταση της εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στους Νομούς του Ιονίου πελάγους με στόχο την αντιστάθμιση των εγγενών ανταγωνιστικών μειονεκτημάτων της νησιωτικότητας, όπως ορίζουν οι Συνθήκες της ΕΕ και το Σύνταγμα, τα οποία, μάλιστα, η συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα αντιμετωπίζει στον υπερθετικό βαθμό, όπως προκύπτει και από τις μέχρι σήμερα στατιστικές επιδόσεις της σε σχέση τόσο προς το μέσο όρο της χώρας όσο και προς άλλες νησιωτικές περιοχές, γεγονός που αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [ΕΠ:10CCI:2007GR161PO007 ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ και υπ' αρ. Ε (2007) 5441/05-11-2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως αυτού].
ΑΡΘΡΟ ....
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 21 του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), μετά τη λέξη «Σάμου» προστίθενται οι λέξεις «Ζακύνθου, Κερκύρας, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Λευκάδος».

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Άμεση ρύθμιση για οικοδομές και μεταφορά μαθητών ζητούν οι Περιφερειάρχες

Η επαναφορά του προβλήματος με τη μεταφορά των μαθητών αλλά και η κάλυψη νομοθετικού κενού του «Καλλικράτη», που έχει κολλήσει όλη την οικοδομική δραστηριότητα, απασχόλησαν τη συνεδρίαση της διοικούσας επιτροπής της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), που έγινε την περασμένη Παρασκευή.
Η διοικούσα επιτροπή της ΕΝΠΕ, ζητά ομόφωνα από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, να προχωρήσουν σε νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία των ΣΧΩΠ (Συμβούλιο Χωροταξίας Περιβάλλοντος) και ΕΠΑΕ (Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου), επισημαίνοντας ότι ο νόμος παρουσιάζει κενό στη μεταβατική περίοδο αλλά και έπειτα από αυτήν, με αποτέλεσμα να προκαλείται στασιμότητα στον κλάδο της οικοδομής, αφού δεν μπορούν να δοθούν οι σχετικές εγκρίσεις.
Επίσης, όσον αφορά στον τομέα της παιδείας, η ΕΝΠΕ ζητά την άμεση ψήφιση τροπολογίας για την επίλυση των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν στις συμβάσεις για τη μεταφορά των μαθητών από τις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, την απόδοση στις περιφέρειες του συνόλου των οφειλόμενων χρημάτων προηγούμενων ετών από το υπουργείο Παιδείας, καθώς και την κατάλληλη προετοιμασία εφαρμογής της σχετικής διάταξης του «Καλλικράτη» για μεταφορά της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από τις περιφέρειες στους δήμους από την 1η Ιουλίου 2011, ώστε να μην υπάρχουν κενά και νέες αρρυθμίες.

Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2011

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Ερείκουσα

Υπό έλεγχο τέθηκε τελικά η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Ερείκουσα και απείλησε ακόμα και τον οικισμό του νησιού, εξ αιτίας των ανέμων που έφταναν τα 9 μποφώρ
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την Κέρκυρα έφτασαν σήμερα, αφού χθες υπήρχε απαγορευτικό για να προσεγγίσει οποιοδήποτε σκάφος στο νησί. Έτσι η πυρκαγιά, που κινήθηκε σε δύο μέτωπα καίγοντας περιοχές με πυκνή βλάστηση και απειλώντας το μικρό οικισμό του νησιού, αντιμετωπίστηκε από μια υδροφόρα της πρώην κοινότητας και από τους λιγοστούς κατοίκους, οι οποίοι με επικεφαλής τον πρώην κοινοτάρχη Χρήστο Κατέχη, έδωσαν πολύωρες μάχες με τις φλόγες.
Παράλληλα, με ανοικτή τηλεφωνική επικοινωνία, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από την Κέρκυρα, έδινε οδηγίες προκειμένου να συντονίζονται οι ενέργειες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
Να σημειωθεί ότι στην καταπράσινη και πανέμορφη Ερείκουσα, ένα από τα τρία Διαπόντια Νησιά που βρίσκονται βορειοδυτικά της Κέρκυρας, κατά τη χειμερινή περίοδο διαμένουν περίπου 70 κάτοικοι, στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα κυρίως στη συγκοινωνιακή σύνδεση. Προβλήματα που επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο από τα συχνά απαγορευτικά λόγω των ισχυρών ανέμων και που όπως αποδείχτηκε από τη χθεσινή πυρκαγιά, εγκυμονούν ακόμα περισσότερους κινδύνους για το νησί και τους κατοίκους του.

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Ερώτηση Μ. Χαραλάμπους για την κατάσταση στο νέο Νοσοκομείο της Κέρκυρας

Μπορεί το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας να μεταφέρθηκε στο νέο κτίριο, τα χρόνια όμως προβλήματα λειτουργίας του έχουν δραματικά επιδεινωθεί. Η τεράστια έλλειψη προσωπικού —περίπου τα 2/3 των οργανικών θέσεων είναι κενές— και η μείωση χρηματοδότησής του από τον κρατικό προϋπολογισμό, έχουν δημιουργήσει μια απαράδεκτη κατάσταση. Προγραμματισμένα χειρουργεία αναβάλλονται, δεν υπάρχουν φάρμακα και υλικά όπως γάζες, σύριγγες, σωληνάρια για αιμοληψίες κλπ. και καλούνται οι ασθενείς να αγοράσουν οι ίδιοι φάρμακα που χρειάζονται για την νοσηλεία τους. Πολύ χειρότερα βέβαια είναι τα πράγματα στα Κέντρα Υγείας που βιώνουν την τέλεια εγκα–τάλειψη. Παρόλα αυτά –λόγω της δραματικής έλλειψης γιατρών βασικών ειδικοτήτων– γιατροί γενικής Ιατρικής από τα Κέντρα Υγείας «εντέλλονται» να καλύψουν εφημερίες στο Νοσοκομείο, ξένων προς την ειδικότητας τους , ειδικοτήτων
Οι προσλήψεις έχουν παγώσει με αποτέλεσμα ενώ έχουν γίνει κρίσεις γιατρών δεν έχει προχωρήσει η πρόσληψή τους ή αυτές γίνονται με ρυθμούς χελώνας.
Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και σε άλλες δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας του Νομού, όπως τα πολυϊατρεία του ΙΚΑ, το ΕΚΑΒ και το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας.
Όσο για το τι πρόκειται να γίνει με το κτίριο του παλιού Νοσοκομείου κανένας δεν γνωρίζει τις προθέσεις του Υπουργείου παρά το ότι υπάρχουν ομόφωνες απόφάσεις του Ν.Σ. και της ΤΕΔΚ. ( Κ.Υ αστικού τύπου, Νοσοκομείο χρονίως πασχόντων κ.λ.π.)
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ Υπουργός τι άμεσα μέτρα θα πάρει ώστε,
• Να διασφαλιστεί η άρτια λειτουργία του Νοσοκομείου με τις απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και την άμεση προμήθεια φαρμακευτικού και των άλλων αναλώσιμων υλικών.
• Να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις προσωπικού και λοιπών λειτουργικών προβλημάτων που υπάρχουν στα Κ.Υ. και στις άλλες δημόσιες υπηρεσίες υγείας της Κέρκυρας και
• Τι σκοπεύει να κάνει σχετικά με την αξιοποίηση του κτιρίου και του οικοπέδου του παλιού νοσοκομείου.

Αντιδράσεις για την άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει το ΦΠΑ στα Ιόνια Νησιά, όπως ισχύει από το 1993 στο Αιγαίο.

Έντονες αντιδράσεις από την πλευρά φορέων και παραγόντων της Κέρκυρας και των Ιονίων Νήσων, προκαλεί η ξεκάθαρη άρνηση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ στα Ιόνια Νησιά, όπως προκύπτει από την απάντηση του Υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Κουσελά, σε ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Αττικής Βασίλη Οικονόμου, που κατατέθηκε με αφορμή την παρέμβαση της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» και του επικεφαλής της Γιώργου Καλούδη.
Ο Νίκος Δένδιας
«Η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών προδίδει όχι την αδυναμία αλλά την απροθυμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει με δίκαιο τρόπο το αίτημα των Ιονίων νήσων. Παγιδευμένη στην φοροεισπρακτική λογική του Μνημονίου, παρακολουθεί αμήχανη τη χώρα να βυθίζεται ολοένα περισσότερο στην ύφεση, αρνούμενη να λάβει οποιοδήποτε μέτρο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επανεκκίνηση της οικονομίας και να αξιοποιήσει τα νέα 'εργαλεία' που της παρέχει η Συνθήκη της Λισσαβώνας (2007) αλλά και το Σύνταγμά μας (2008) για την ανάπτυξη της περιφέρειας.
Η ικανοποίηση του αιτήματος των Ιονίων νήσων θα μπορούσε βάσιμα να στηριχθεί στο αρ.174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο η Ένωση αποσκοπεί στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών, όπως οι νησιωτικές, ενώ βάσει του αρ.101•4 του Συντάγματος, όπως τροποποιήθηκε το έτος 2008, η πολιτεία υποχρεούται να λαμβάνει υπ' όψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών και να μεριμνά για την ανάπτυξή τους.
Δυστυχώς, παρά την πρόσφατη ανακοίνωσή της ότι 'εντολές δέχεται μόνον από τον ελληνικό λαό', η μόνη υποχρέωση που η κυβέρνηση του ΠαΣοΚ φαίνεται πράγματι διατεθειμένη να τηρήσει είναι εκείνη που ανέλαβε δια του Μνημονίου για τη φορολογική απομύζηση της χώρας, αδυνατώντας, ακόμη και την ύστατη ώρα, να αντιληφθεί ότι χωρίς ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, ειδικά της νησιωτικής περιφέρειας που πλήττεται περισσότερο, ούτε η δημοσιονομική κρίση δύναται να αντιμετωπιστεί.
Παράταξη Περιφ. Συμβουλίου ΑΝΑΣΑ
Η Κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να προχωρήσει στην εξομοίωση του καθεστώτος μειωμένων κατά 30% τιμών του ΦΠΑ που ισχύει στο Αιγαίο από το 1993, ψευδόμενη ότι η επέκταση του προνομίου αυτού και στα Ιόνια νησιά εμποδίζεται από το κοινοτικό δίκαιο.
Το υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που τρέχουν να ικανοποιήσουν κάθε αντιλαϊκή απαίτηση της «τρόικας» και της οικονομικής ολιγαρχίας, αρνούνται να ικανοποιήσουν ένα δίκαιο αίτημα των κατοίκων των Ιονίων νησιών που θα προσφέρει βαθιά οικονομική ανακούφιση και θα άρει ένα σημαντικό παράγοντα καθυστέρησης που δημιουργεί η νησιωτικότητα.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την άρνηση της αυτή γράφει «στα παλαιότερα των υποδημάτων της» την ουσιαστικά ομόφωνη απόφαση του πρόσφατου Περιφερειακού Συμβουλίου που ζητούσε την μείωση του ΦΠΑ απαξιώνοντας πλήρως τους αιρετούς εκπροσώπους των Ιόνιων Νησιών και δείχνοντας πολύ καθαρά πόσο κίβδηλες ήταν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού όταν χαρακτήριζε την αιρετή περιφέρεια σαν μια «μικρή κυβέρνηση».
Αυτή η κυβέρνηση είναι πλέον ιδιαίτερα επικίνδυνη για τα Ιόνια νησιά και ανάλογα πρέπει να αντιμετωπίζεται!
Γ. Χονδρογιάννης(Επιμελητήριο Κέρκυρας)
Βρισκόμαστε σε μια περιοχή που οφείλουμε και πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους γείτονές μας.
Είμαστε νησιωτική περιοχή θα έπρεπε να ισχύει και για μας το μεταφορικό ισοδύναμο. Επίσης θα έπρεπε να είχαμε χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές,σταθερό φορολογικό σύστημα κλπ.
Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει δυστυχώς, αλλά το Επιμελητήριο θα συνεχίσει την προσπάθειά του για να αποδείξει στην κυβέρνηση ότι κατέληξε σε λάθος απόφαση.
Χ. Μητσιάλης(Εμπορικός Σύλλογος Κέρκυρας)
Ο Εμπορικός Σύλλογος απαιτεί παρέμβαση του Περιφερειάρχη και να καλέσει τους βουλευτές των Ιονίων Νήσων κυρίως τους κυβερνητικούς, για να απαντήσουν πώς στήριξαν το αίτημα των επαγγελματιών για τη μείωση του ΦΠΑ και τι προτίθενται να κάνουν από δω και πέρα.
Για τον εμπορικό κόσμο, η μείωση του ΦΠΑ, είναι παράγοντας ανάπτυξης «μπροστά στο γκρεμό που βρίσκονται σήμερα οι κερκυραίοι επιχειρηματίες».

Δίκτυο Ανταλλαγής Εργασίας και Προιόντων(ΔΑΕΠ) από το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι Κέρκυρας

Το Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι Κέρκυρας, την προσεχή Πέμπτη 24/2/20111 στις 19:30 στην αίθουσα του Εμπορικού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με θέμα « Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ».
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ίδρυση ενός Δικτύου Ανταλλαγής Εργασίας και Προϊόντων (ΔΑΕΠ), στο νησί της Κέρκυρας. Αυτό το δίκτυο θα αποτελεί το πεδίο ενίσχυσης της οριζόντιας οικονομίας, με στόχο την παράκαμψη των μεσαζόντων και της κερδοσκοπίας. Καλεσμένοι στην εκδήλωση, θα είναι κοινωνικές ομάδες και συνεταιρισμοί από όλη την Ελλάδα ( “Πελίτι”, “Σπόρος”, “Σ.ΠΑ.ΜΕ.”, “Nosotros”, “Terra Verde”, “Ομοτράπεζοι” κλπ ), που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχα θέματα.
Καλούμε τους πολίτες της Κέρκυρας να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή μας. Ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός…

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

ΑΡΝΕΙΤΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ

Δεν σκοπεύει η κυβέρνηση να προχωρήσει στη μείωση του ΦΠΑ στα Ιόνια Νησιά, όπως γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτό από την απάντηση που έδωσε σε σχετική ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Αττικής Βασίλη Οικονόμου, ο Υφυπουργός Οικονομικών, Δ. Κουσελάς.
Η απάντηση του υφυπουργού:
«Με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ (Οδηγία ΦΠΑ), τίθενται τα πλαίσια εφαρμογής του φόρου και των συντελεστών ΦΠΑ που εφαρμόζονται σε αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και τα πλαίσια εφαρμογής καθορισμένων απαλλαγών.
Με το άρθρο 120 της ως άνω Οδηγίας παρασχέθηκε η ευχέρεια στην Ελλάδα να εφαρμόσει στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και στα νησιά Θάσος, Β. Σποράδες, Σαμοθράκη και Σκύρος χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ έως 30% έναντι εκείνων που ισχύουν στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η παραπάνω ευχέρεια που δόθηκε στην χώρα μας είναι καθαρά περιοριστική και δεν είναι δυνατόν να επεκταθεί το μέτρο των μειωμένων συντελεστών και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Περαιτέρω σημειώνεται ότι οποιαδήποτε ικανοποίηση του αιτήματος για εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στα νησιά του Ιονίου, θα συνιστούσε ρύθμιση αντίθετη με τα προβλεπόμενα από την Οδηγία ΦΠΑ και θα αποτελούσε κοινοτική παράβαση με δυσμενείς νομικές και δημοσιονομικές επιπτώσεις για την χώρα μας».
Σχολιάζοντας την υπουργική απάντηση η παράταξη «Επτανησιακή Αναγέννηση» επισημαίνει:
"Η ξεκάθαρη και οριστική άρνηση του Υπουργείου Οικονομικών να εξετάσει έστω τις δυνατότητες επέκτασης του συγκεκριμένου μέτρου και στα νησιά του Ιονίου, να διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση μια ρύθμιση της Οδηγίας ώστε να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλες τις νησιωτικές περιοχές αποδεικνύει ότι έχουμε απολέσει κάθε αίσθηση του μέτρου σε ότι αφορά τις σχέσεις μας με τους εταίρους. Η κυβέρνηση της χώρας μας, παρά τους επικοινωνιακούς λεονταρισμούς που επιδεικνύει στα ΜΜΕ της Ελλάδος, αρνείται να διαπραγματευτεί το οτιδήποτε αφορά την ασκούμενη στην χώρα μας οικονομική πολιτική.
Στην απάντηση του μάλιστα ο Υφυπουργός, επικαλείται την σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, δεν επικαλείται όμως την Ευρωπαϊκή Συνθήκη που είναι κανονιστικά ανώτερη και όπως αναφέρουμε στην ερώτησή μας προβλέπει στο άρθρο 158 ότι «η Κοινότητα αποσκοπεί ιδιαίτερα στη μείωση της καθυστέρησης των νήσων», αποφεύγει το γεγονός ότι στο άρθρο 101 παρ. 4 του Συντάγματος ορίζεται ρητά ότι «Ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών μεριμνώντας και για την ανάπτυξή τους», δείχνει να μην γνωρίζει ότι οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για εναρμόνιση των οικονομικών πολιτικών του κάθε κράτους μέλους γίνονται με κύριο κριτήριο την εξασφάλιση των όρων υγιούς ανταγωνισμού και δεν τοποθετείται στο γεγονός ότι σε ανταγωνιστικές ως προς τον τουρισμό χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία ο ΦΠΑ είναι πολύ χαμηλός, ξεκινάει από 4% γεγονός που καθιστά το τουριστικό προϊόν των Επτανήσων πολύ ακριβό σε σχέση με τους προορισμούς που καλείται να ανταγωνιστεί.
Είναι προφανές ότι στο Υπουργείο Οικονομικών δεν αντιλαμβάνονται τα προβλήματα που δημιουργούνται στην Περιφέρεια Των Επτανήσων, δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι κατ' αυτόν τον τρόπο βλάπτεται η Εθνική Οικονομία, αδυνατούν να κατανοήσουν ότι η θέση που κατέχουν στην διοίκηση της χώρας τους επιβάλει να εργάζονται προς το συμφέρον του ελληνικού λαού, να διεκδικούν βελτιώσεις στις ισχύουσες Οδηγίες και να μην παραμένουν εγκλωβισμένοι σε τεχνοκρατικές και διεκπεραιωτικές διαδικασίες που ένας απλώς υπάλληλος θα μπορούσε να εκτελέσει.
Το πιο ανησυχητικό από όλα στην απάντηση του Υφυπουργού είναι ότι επί της ουσίας αρνείται ακόμα και να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης του μέτρου των μειωμένων συντελεστών για τα νησιά των Επτανήσων επικαλούμενος ότι και για αυτά τα νησιά ισχύουν ακριβώς οι ίδιες συνθήκες που ισχύουν και για τα νησιά του Αιγαίου και για τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το συγκεκριμένο μέτρο.
Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, δεν μπορεί παρά να εκφράσει την απογοήτευσή του για την συγκεκριμένη τοποθέτηση του Υπουργείου Οικονομικών που πέραν όλων των άλλων αποδεικνύει και την υποχωρητικότητα με την οποία προσεγγίζει η ελληνική κυβέρνηση τα ζητήματα της ελληνικής οικονομίας έναντι της τρόικας και των πιστωτών της χώρας μας.
Το Υπουργείο Οικονομικών υιοθετεί με περισσή ευκολία κάθε μέτρο που βλάπτει τελικά την ανταγωνιστικότητα της χώρας και υποβαθμίζει το επίπεδο διαβίωσης του ελληνικού λαού και παρά τους επικοινωνιακούς ελιγμούς στους οποίους επιδίδεται αρνείται κάθε περίπτωση παρέμβασης για μέτρα που θα βελτίωναν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού.
Είναι προφανές ότι το πρόβλημα της χώρας μας είναι πολιτικό διότι έχουμε μια οικονομική ηγεσία που δεν μπορεί να διαπραγματευτεί, δεν μπορεί να παρουσιάσει τα πραγματικά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και τελικά υιοθετεί κάθε μέτρο που εξυπηρετεί τις τράπεζες και τους δανειστές μας σε βάρος των λαϊκών και μεσαίων τάξεων. Η πολιτική αυτή πραγματικότητα πρέπει να ανατραπεί καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση¨".

Τι αποφάσισε το Δημ. Συμβούλιο Κέρκυρας στη χθεσινή του συνεδρίαση (3/20011)

Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης κατατέθηκαν δύο υποψηφιότητες: του κ. Θωμά Αθανασίου (δικηγόρου) και του κ. Ιωάννη Μεμή (δικηγόρου).
Μετά από μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη έλαβαν ο κ. Θωμάς Αθανασίου 27 ψήφους, ο κ. Ιωάννης Μεμής 11 ψήφους, ενώ βρέθηκαν 1 άκυρο ψηφοδέλτιο και 1 λευκό. Της ψηφοφορίας απείχε η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης του κ. Μπάμπη Χαραλάμπους.
Επειδή για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 2/3, το Σώμα αποφάσισε την αναβολή της επαναληπτικής ψηφοφορίας για την ερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (η οποία θα πρέπει να διεξαχθεί έως την 28η Φεβρουαρίου), ώστε στο διάστημα που μεσολαβεί να πραγματοποιηθεί διαβούλευση όλων των δημοτικών παρατάξεων.

Συζήτηση και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών και ασφαλιστικών επιπτώσεων των απολυμένων ξενοδοχοϋπαλλήλων
Μετά από εισήγηση του δημοτικού συμβούλου της Λαϊκής Συσπείρωσης Στ. Πελάη και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία εξέδωσε ψήφισμα για την στήριξη των απολυμένων ξενοδοχοϋπαλλήλων ως εξής:
 • Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των απολυμένων, στους οποίους χρωστούν και δεδουλευμένα τα ξενοδοχεία.
 • Στηρίζουμε την πρόταση των ανέργων ξενοδοχοϋπαλλήλων να συμπεριληφθεί άρθρο στο νομοσχέδιο του ΣΕΠΕ, με μέτρα οικονομικής ανακούφισης, όπως το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 • Ζητάμε να ψηφισθεί άμεσα το νομοσχέδιο για το ΣΕΠΕ.
 • Εκφράζουμε τη θέλησή μας τα ξενοδοχεία που έκλεισαν, αν ανοίξουν την επόμενη σαιζόν να προσλάβουν απολυμένους και άνεργους ξενοδοχοϋπαλλήλους.
 • Θεωρούμε ότι η πολιτεία και η κυβέρνηση οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των άνεργων.
Σε ψηφοφορία τέθηκε και το ψήφισμα που πρότεινε η Λαϊκή Συσπείρωση και το οποίο συγκέντρωσε 6 ψήφους.
Το Σώμα επίσης κατά πλειοψηφία αποφάσισε την μείωση, κατά 50%, των δημοτικών τελών, στους απολυμένους ξενοδοχοϋπαλλήλους, των ξενοδοχείων που έκλεισαν και που παραμένουν άνεργοι.
Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για τη διεκδίκηση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα Επτάνησα
Μετά από εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Ερωτόκριτου Καρύδη, το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε κατά πλειοψηφία ψήφισμα, στο οποίο αξιώνει την μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ στα Ιόνια Νησιά, κατά τα ισχύοντα και στα νησιά του Αιγαίου.
Το ψήφισμα θα αποσταλεί στα αρμόδια νομοπαρασκευαστικά όργανα του Υπουργείου Οικονομικών, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους αρχηγούς των κομμάτων και τους Επτανήσιους βουλευτές.

Συζήτηση επί των σχεδιαζόμενων ρυθμίσεων για την οικοδομική αρτιότητα σε περιοχές NATURA 2000.
Μετά από εισήγηση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύρου Μωραΐτη, το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία, εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα:
Το Δ.Σ. Κέρκυρας λέει ΟΧΙ στις οριζόντιες και γενικευμένες πολεοδομικές απαγορεύσεις χωρίς να έχουν προηγηθεί ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν την ανάπτυξη μέσω χωροθετήσεων, χρήσεων γης και γενικώς θέσπισης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.
Αξιώνει την αναστολή ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου μέχρι την θέσπιση των παραπάνω ρυθμίσεων και ενσωμάτωση σε αυτό ειδικών διατάξεων που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης σε όλο το Δήμο Κέρκυρας.
Λήψη πρόνοιας για τον καθορισμό ορίων οικισμών στα Διαπόντια νησιά, επανακαθορισμό των ορίων στους υφιστάμενους οικισμούς, με κριτήρια ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις της αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος.
Αξιώνει τη διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς ώστε να εκτεθούν τεκμηριωμένα και συνολικά οι παράγοντες εκείνοι που υπαγορεύουν την ιδιαίτερη αντιμετώπιση της Κέρκυρας και των Διαποντίων.

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κέρκυρας (ΔΗΠΕΘΕΚ)
Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΔΗΠΕΘΕΚ ως εξής:
Σαμοΐλης Σπύρος, μουσικοσυνθέτης, Πρόεδρος
Καποδίστρια Όλγα, δημοτική σύμβουλος, αντιπρόεδρος
Μέλη: Μαγουλάς Βασίλης, δημοτικός σύμβουλος
Βαρβάρα Βλάσση, αντιδήμαρχος.
Δαφνής Γιάννης, οικονομολόγος.
Τόμπρου Χρυσούλα (εκπρόσωπος της παράταξης Συμπαράταξη Ευθύνης)
Σγούρου Μάγδα (εκπρόσωπος της παράταξης Λαϊκής Συσπείρωση).

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στη Δημοτική Επιχείρηση Ιχθυοκαλλιέργειας Λιμνοθάλασσας Υλαϊκού Λιμένα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη της Δημοτικής Επιχείρησης ως εξής:
Ρίγγας Σπύρος, αντιδήμαρχος, Πρόεδρος
Βλάσση Βαρβάρα, αντιδήμαρχος, αντιπρόεδρος
Μέλη: Κ. Νίκου, Στ. Γκίνης, Αν. Παγκράτης, Στ. Θύμης, Σπ. Ρπυβάς (από την παράταξη Συμπαράταξη Ευθύνης), Κων. Σκορδίλης (από την παράταξη Κερκυραίων Δήμος) και Ανδ. Γεωργιάδης (από την παράταξη Εμπρός μ’ Εσένα για την Κέρκυρα).

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κέρκυρας στη γενική συνέλευση της Αναπτυξιακής Ιονίων Νήσων (ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ)
Εκπρόσωπος του Δήμου Κέρκυρας στη γενική συνέλευση της ΑΝΙΟΝ ορίστηκε ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής, η υποψηφιότητα του οποίου ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις πλην την Λαϊκή Συσπείρωση.

Σύσταση Επιτροπής Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών του Δήμου Κέρκυρας
Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη της Επιτροπής Κυκλοφορίας ως εξής:
Διαβάτης Μιχάλης, αντιδήμαρχος, Πρόεδρος
Μέλη: Στ. Συριώτης, Χρ. Κουλούρης, Αλ. Πάλλης, Γερ. Βλάσσης, εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ο κ. Σταυρόπουλος, Κ. Κασταμονίτης (Επιμελητήριο), Αν. Σκούπουρας (εκπρόσωπος ΑμΕΑ), Γ. Νικολούζος (Αστικό ΚΤΕΛ), Δ. Ζάχος (Υπεραστικό ΚΤΕΛ), Θ. Μίαρης (ΤΑΞΙ), κ. Σκιαδόπουλος (σωματείο Ιδιοκτητών Φορτηγών), Δ. Διαβάτης (τουριστικοί πράκτορες), Αν. Περούλης (καταστηματάρχες), Επ. Κρητικός (από την παράταξη Συμπαράταξη Ευθύνης), Κ. Σλάβικ (από την παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση), Ε. Τσαγκαροπούλου (από την παράταξη Κερκυραίων Δήμος) και Κ. Ασπιώτης (από την παράταξη Εμπρός μ’ Εσένα για την Κέρκυρα).

Σύσταση Επιτροπής Ονοματοθεσίας οδών, πλατειών και συνοικιών
Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη της Επιτροπής ως εξής:
Διαβάτης Μιχάλης, αντιδήμαρχος, Πρόεδρος
Μέλη: Γ. Πιέρρης, Π. Παγκράτης, Δ. Ζυμάρης, Λ. Ζαμίτη, Κ. Καρδάμης, Σπ. Γαούτσης, πρωτοπρεσβύτερος Αθ. Κοκκινόπουλος, Γ. Σουρτζίνος, Γ. Ζούμπος, Λεων. Στανέλος, Σπ. Λαβράνος (από την παράταξη Συμπαράταξη Ευθύνης).

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κέρκυρας
Πρόεδρος: Γιάννης Τρεπεκλής, Δήμαρχος Κέρκυρας
Μέλη: Γ. Πανταζής (αντιδήμαρχος Κέρκυρας), Σπ. Μουζακίτης (δημοτικός σύμβουλος), Π. Μπράμος (πρόεδρος ξενοδόχων), Κ. Μπρετάνος (πρόεδρος πανελλαδικού οργάνου ιδιοκτητών ενοικιαζομένων δωματίων), Δ. Χαρίτος (πρόεδρος τουριστικών πρακτόρων), Αικ. Αθανασίου (πρόεδρος ναυτικών πρακτόρων), Ν. Σπίγγος (πρόεδρος ΤΕΕ), Γ. Χονδρογιάννης (πρόεδρος Επιμελητηρίου), Κ. Κιτσάκης (πρόεδρος ΟΕΒΕΚ), Χρ. Μητσιάλης (πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου), Σ. Λίβερη (πρόεδρος Εργατικού Κέντρου), Σπ. Βάρελης (δημοτικός σύμβουλος Συμπαράταξη Ευθύνης), Ν. Ζερβός (δημοτικός σύμβουλος Λαϊκή Συσπείρωση), Μ. Υδραίου (επικεφαλής παράταξης Κερκυραίων Δήμος).
Τέλος, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόσληψη 40 οδοκαθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας, ενώ συζητήθηκε και σειρά θεμάτων υπηρεσιακού ενδιαφέροντος και διαδικαστικού χαρακτήρα.

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Ανακοίνωση Α. Γκερέκου για τα φράγματα

«Μετα από τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη έχω τη μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι το εργο Ύδρευσης Κέρκυρας και Παξών θα δημοπρατηθεί άμεσα. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετα από κοινή σύσκεψη όλων των συναρμόδιων Υπουργών η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στην οποία επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά η βούληση της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την υλοποίηση του.
Επιπλέον, επιθυμώ να σας ενημερώσω ότι για το εργο Ύδρευσης Κέρκυρας και Παξών ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης θα επισκεφτεί προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας την Κέρκυρα.

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Συσκέψεις στην ΠΙΝ για έργα οδοποιίας στην Κέρκυρα

Δύο διαδοχικές συσκέψεις θα γίνουν αύριο Τρίτη 15 Φεβρουαρίου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, υπό την προεδρία του περιφερειάρχη, Σπ. Σπύρου.
Η πρώτη σύσκεψη, που θ’ αρχίσει στις 11 το πρωί στα γραφεία της έδρας της Περιφέρειας (Αλυκές), αφορά στην εξέταση της πορείας ωρίμανσης της μελέτης για το έργο αποπεράτωσης της οδού Εθνικής Αντίστασης
Η δεύτερη, που θ’ ακολουθήσει στις 12 το μεσημέρι στον ίδιο χώρο, έχει ως αντικείμενο την πορεία ωρίμανσης της μελέτης του έργου παράκαμψης της πόλης Κέρκυρας.
Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να λάβουν μέρος, ο Δήμαρχος Κέρκυρας, Γιάννης Τρεπεκλής, ο αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας, Χρήστος Σκούρτης, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας, Νικήτας Καραλής, ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής Ιονίων Νήσων, Πέτρος Οικονόμου και ο μελετητής Ι. Συγγρός.

Επιστολή παραίτησης Προέδρου Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Κέρκυρας

Συνάδελφοι,
Το 2003 ΜΑΖΙ ξεκινήσαμε έναν υπέροχο αγώνα στο Σύλλογό μας.
ΜΑΖΙ δώσαμε μάχες προασπίζοντας και προωθώντας τα αιτήματα και τις θέσεις των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κέρκυρα.
ΜΑΖΙ χαράξαμε και ακολουθήσαμε την ενωτική, συσπειρωτική, ανεξάρτητη και ακομμάτιστη πορεία του Συλλόγου μας και ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ να προσδώσουμε κύρος και αξιοπιστία στο Σύλλογο, ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ όλοι να σέβονται τις απόψεις μας και στους μεγάλους αγώνες μας να έχουμε την στήριξη της κοινωνίας γιατί ο αγώνας μας ήταν στην ουσία αγώνας για την πρόοδο της κοινωνίας.
ΜΑΖΙ:
 •  Εκσυγχρονίσαμε τις δομές του Δήμου Κερκυραίων και όλων των περιφερειακών Δήμων
 • Αντιστρέψαμε την πορεία ιδιωτικοποίησης της Υπηρεσίας Καθαριότητας
 •  Απαιτήσαμε και πετύχαμε την μονιμοποίηση εκατοντάδων συμβασιούχων των ΟΤΑ στην Κέρκυρα
 • ό Στηρίξαμε τα αιτήματα κάθε κλάδου στο χώρο της Αυτοδιοίκησης στην Κέρκυρα
 • Απαιτήσαμε και πετύχαμε την αξιοκρατία στην εξέλιξη των συναδέλφων και την τοποθέτησή τους σε θέσης ευθύνης με αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για πρώτη φορά
 • Πετύχαμε την εξόφληση όλων των οφειλών- χρηματικών και υπηρεσιακών- των Δήμων προς όλους τους εργαζόμενους
 • Αντισταθήκαμε σε κάθε αυθαίρετη ενέργεια και σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης των εργαζομένων απ’ όπου κι αν προέρχονταν
 • Αρνηθήκαμε να υποταχθούμε στις κομματικές και παραταξιακές επιλογές των μεγαλοσυνδικαλιστών της Αθήνας που θέλουν φερέφωνα και υποχείρια τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους.
 • Σταθήκαμε αλληλέγγυοι σε κάθε κοινωνικό αίτημα σφυρηλατώντας την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή
 • Αγωνιστήκαμε για την πρόοδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των πολιτών
Όλα αυτά τα οχτώ -8- συνολικά χρόνια, έδωσα όλες μου τις δυνάμεις, υπηρετώντας από την τιμητική θέση του Προέδρου, προκειμένου να εκπροσωπήσω όσο μπορούσα καλύτερα τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Κέρκυρα.
Θέλησα να μεταδώσω σε όλους όλα όσα γνώριζα πιστεύοντας ακράδαντα ότι η γνώση είναι η δύναμη του ανθρώπου.
Έδωσα όσα περισσότερα μπορούσα να δώσω και τώρα οχτώ -8- χρόνια μετά πιστεύω πως έφτασε η ώρα ο κύκλος της προσφοράς μου από την θέση του Προέδρου του Συλλόγου μας να κλείσει.
Με την τελευταία μου αυτή πράξη ως Πρόεδρος θέλω να προσφέρω την δυνατότητα, την ευκαιρία της ανανέωσης που είναι πηγή ζωής.
Αν συνέχιζα θα πέρναγα στη σφαίρα του καθεστώτος και αυτή θα ήταν η χειρότερη εξέλιξη για τον μέλλον των εργαζομένων και του Συλλόγου μας.
Πάντα θα στηρίζω το Σύλλογο και τους κοινωνικούς αγώνες για ένα καλύτερο αύριο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τη χώρα.

Σας Ευχαριστώ,
ευχαριστώ όλους εσάς τον καθένα χωριστά που όλα αυτά τα χρόνια με στηρίζατε και μου δίνατε δύναμη,
ευχαριστώ και όλους όσους συμμετείχαν σε άλλες παρατάξεις γιατί από την διαφορετική τους άποψη μπόρεσα να κάνω τις καλλίτερες δυνατές επιλογές για την πορεία του Συλλόγου μας.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για τα όρια δόμησης σε περιοχές NATURA

10 στρέμματα συλλογικής υποκρισίας

Με εντεινόμενη αγωνία παρακολουθούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Greenpeace, Αρκτούρος, Αρχέλων, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, MOm, Καλλιστώ και Δίκτυο Μεσόγειος SOS τις διαδικασίες συζήτησης και ψήφισης από τη Βουλή του νομοσχεδίου «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». Πηγή ιδιαίτερης ανησυχίας ήταν οι χθεσινές τοποθετήσεις βουλευτών, οι οποίοι δήλωσαν πως είτε επιφυλάσσονται είτε θα καταψηφίσουν το επίμαχο άρθρο που αφορά την οριζόντια ρύθμιση για την αύξηση του ορίου αρτιότητας στον εκτός σχεδίου χώρο των περιοχών Natura 2000.
Για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, καμία προσπάθεια πολιτικής υπονόμευσης του νομοσχεδίου αυτού δεν μπορεί να επικαλείται οικολογικά κίνητρα. Αυτό το νομοσχέδιο βαδίζει σε μια προφανώς θετική πορεία για την αποτελεσματική προστασία του βιολογικού μας πλούτου.
Το γεγονός πως η αντιπαράθεση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο περιστράφηκε αποκλειστικά γύρω από το περιβαλλοντικά καταστροφικό δικαίωμα για δόμηση εκτός σχεδίου αποτελεί πηγή μεγάλης απογοήτευσης και για το λόγο ότι αποπροσανατολίζει εντέχνως την κοινωνία από τα υπόλοιπα, σοβαρά προβλήματα, που αντιμετωπίζει το φυσικό περιβάλλον μας. Η οριζόντια ρύθμιση για δόμηση στα 4 στρέμματα ανά την επικράτεια χρήζει επίσης οριζόντιας κατ' αρχήν αντιμετώπισης όταν μιλάμε για προστατευόμενες περιοχές. Αν και ανεπαρκής, η ρύθμιση για «άνοδο του οικοδομικού πήχη» στα 10 από τα 4 στρέμματα και η κατάργηση των καταστροφικών παρεκκλίσεων αποτελεί ένα δειλό αλλά σίγουρα ικανοποιητικό πρώτο βήμα για αναχαίτιση της μεγαλύτερης απειλής για τον φυσικό χώρο: της διάσπαρτης δόμησης και του κατακερματισμού των βιοτόπων. Άλλωστε, κάθε σοβαρή ερμηνεία του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ θα οδηγούσε σε συνολική επαναδιαπραγμάτευση του ζητήματος της δόμησης και δικαιώματα δόμησης μόνο στο πλαίσιο σχεδιασμού και δέουσας περιβαλλοντικής εκτίμησης, όχι το αντίστροφο που ζητούν τώρα πολλοί βουλευτές!
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν να σταματήσει τώρα το θέατρο του οικολογικού παραλόγου που παίζεται στη Βουλή. Καλούν επίσης την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής να επιμείνει στη σχετική διάταξη και μόνο εάν απειληθεί η απόρριψη του άρθρου 9 συνολικά, να επανεξετάσει τη στάση της, ακόμα και να αποσύρει την επίμαχη διάταξη. Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια που είναι απευκταία, θα αποδειχτεί ότι η κοινωνία μας και οι πολιτικοί της εκφραστές υπολείπονται σοβαρά σε ωριμότητα για την έγκαιρη αντιμετώπιση μιας ορατής οικολογικής χρεοκοπίας και στερούνται το απαραίτητο μακρόπνοο όραμα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών.

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ Ν. ΔΕΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας σχετικά με την αναγκαιότητα εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδύναμου στις ακτοπλοϊκές γραμμές των Ιονίων Νήσων, κατέθεσε ο Νίκος Δένδιας.

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς: Τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας
Θέμα: Μελέτη εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στα Ιόνια νησιά

Η αρχή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου αποσκοπεί στην εναρμόνιση των τιμών των εισιτηρίων των θαλασσίων μεταφορών με αυτές των χερσαίων με κύρια κριτήρια τη χιλιομετρική απόσταση και την παροχή αναλόγου επιπέδου υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αντισταθμιστεί το μεταφορικό και, συνεπακόλουθα, ανταγωνιστικό μειονέκτημα της νησιωτικότητας, δια της επιδότησης με κοινοτικούς πόρους του κόστους μεταφοράς, ώστε και οι κάτοικοι των νησιωτικών περιοχών να απολαμβάνουν μεταφορικές υπηρεσίες με το ίδιο κόστος που αυτές παρέχονται στους κατοίκους των ηπειρωτικών περιοχών.
Στο πλαίσιο της κατάρτισης μελέτης για την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στην ελληνική ακτοπλοΐα από το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας είναι αναγκαίο αυτή να συμπεριλάβει τις ακτοπλοϊκές γραμμές των νήσων του Ιονίου πελάγους, συνεκτιμώντας το συνολικό κόστος μεταφοράς προσώπων / υπηρεσιών προς το εθνικό κέντρο και την ποιότητα των παρεχόμενων μεταφορικών υπηρεσιών.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για τη μελέτη και εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου σε όλα τα Ιόνια νησιά.

Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ Ν. ΔΕΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Επικρατείας, Εθνικής Άμυνας, καθώς και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σχετικά με την άρση του χαρακτηρισμού του Ν. Κερκύρας ως παραμεθορίου, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες άμεσων ξένων επενδύσεων στην περιοχή, κατέθεσε ο βουλευτής Κέρκυρας της Ν.Δ. Νίκος Δένδιας.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η Προς: α) Τον Υπουργό Επικρατείας με αρμοδιότητα τις επενδύσειςβ) Τον Υπουργό Εθνικής Άμυναςγ) Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Θέμα: Άρση του χαρακτηρισμού του Ν. Κερκύρας και άλλων τουριστικών περιοχών ως παραμεθορίων και επιτάχυνση αμέσων ξένων επενδύσεων
Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου, η κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει τον περιορισμό των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως παραμεθόριες υπό την έννοια των άρθρων 24 επ. του ν.1892/1990 και το π.δ. της 22/24.06.1927, καταλαμβάνουν δε 29 από τους 52 νομούς της χώρας. Συνεπεία αυτού του χαρακτηρισμού, η απόκτηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έχοντα την ιθαγένεια τρίτων (μη κοινοτικών) χωρών, σε ακίνητα που ευρίσκονται στις ανωτέρω παραμεθόριες περιοχές, μεταξύ των οποίων και ο Ν. Κερκύρας (β.δ. 771 της 6/14.10.1961 - ΦΕΚ Α 198), προϋποθέτει εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (αρ.26§2 ν.1892/1990), η οποία εκδίδεται κατόπιν πολλών μηνών μετά την υποβολή σχετικής αιτήσεως εκ μέρους του ενδιαφερομένου επενδυτή. Η χρονοβόρα αυτή διαδικασία αποθαρρύνει σημαντικούς ξένους επενδυτές, είναι δε παρωχημένη και αλυσιτελής: το εθνικό συμφέρον δεν απειλείται αλλά, αντιθέτως, προάγεται δια της εισροής υψηλών αμέσων επενδύσεων από τρίτες χώρες όπως η Ρωσία κ.α. και της υλοποίησης σημαντικών τουριστικών σχεδίων σε περιοχές που, ειδικά σήμερα, δεν δικαιολογούν την επιφυλακτικότητα της εποχής θέσπισης της οικείας νομοθεσίας. Παράλληλα, τυχόν προσπάθειες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω της αγοραπωλησίας ακινήτων ελέγχεται σύμφωνα με τους μηχανισμούς του ν.3691/2008.Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κύριοι συναρμόδιοι Υπουργοί:Πότε και με ποιο τρόπο προτίθενται να μεριμνήσουν: α) για την άρση του χαρακτηρισμού ως παραμεθορίων του Ν. Κερκύρας και άλλων περιοχών της χώρας, για τις οποίες δεν δικαιολογείται σήμερα αυτός από λόγους εθνικής ασφάλειας, β) για την επιτάχυνση, εν τω μεταξύ και σε κάθε περίπτωση, της διαδικασίας εξέτασης και έγκρισης αιτήσεων για τη σύναψη εμπραγμάτων και ενοχικών συμβάσεων επί ακινήτων παραμεθορίων περιοχών (αρ. 26§2 ν.1892/1990).

ΕΡΩΤΗΣΗ Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Eρώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου κατέθεσε ο βουλευτής Κέρκυρας του ΚΚΕ, Μπάμπης Χαραλάμπους, με θέμα τη διακοπή των μεταφορών των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ
Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ΘΕΜΑ: Ανάστατος ο Κερκυραϊκός Λαός από την διακοπή των μεταφορών των μαθητών.

Ανάστατος αλλά και έντονα αγανακτισμένος ο Κερκυραϊκός λαός -- ιδιαίτερα η εκπαιδευτική κοινότητα, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς— παρακολουθεί τα πρωτοφανή γεγονότα που σχετίζονται με την διακοπή των μεταφορών των μαθητών από την Δευτέρα 31/01/2011 από το υπεραστικό ΚΤΕΛ, αλλά και τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες λεωφορείων που μετέφεραν μαθητές από τα σπίτια τους στα σχολεία και τανάπαλιν. Η απόφαση για την διακοπή των μαθητικών δρομολογίων πάρθηκε μετά την υπ΄αριθμ.289/2010 πράξη του Ζ΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκρινε μη σύννομη την διενέργεια του διαγωνισμού, που έγινε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέρκυρας, για τις μεταφορές των μαθητών για την σχολική περίοδο 2010—2011.Η διακοπή των μεταφορών των μαθητών δημιούργησε τεράστια λειτουργικά προβλήματα σε όλα τα σχολεία της Κέρκυρας αφού οι μισοί και πάνω μαθητές ουσιαστικά αποκλείονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων τους. Το γεγονός αυτό, όπως ήταν και αναμενόμενο, οδήγησε σε μια σειρά κινητοποιήσεων από τους μαθητές τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς.
Ερωτάται η κ. Υπουργός, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ούτως ώστε να ξεκινήσει άμεσα η δωρεάν και ασφαλής μεταφορά όλων των μαθητών του Νομού Κέρκυρας από και προς τα σχολεία τους και να δίνονται έγκαιρα τα σχετικά κονδύλια για να μην ξανασυμβεί το απαράδεκτο αυτό γεγονός.
Ο Βουλευτής
Μπάμπης Χαραλάμπους

Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Η τσίκνα του Καφέ Τέχνης και τα ευγενή ρουθούνια του Π. Γερουλάνου

ΑΡΘΡΟ: ΕΛΕΝΑ ΓΙΣΔΑΚΗ
Όταν η «τσίκνα» του Καφέ Τέχνης στην Κέρκυρα έφτασε στα ευγενή ρουθούνια του κ. Γερουλάνου στην Αθήνα αποφάσισε ότι έπρεπε να πάρει άμεσα μέτρα. Προκειμένου να αποτραπεί η, μη αρμόζουσα στον άλλοτε βασιλικό χώρο, χρήση ο άρχοντας του υπουργείου Πολιτισμού αποφάσισε την άρση (ουσιαστικά) της παραχώρησης του Καφέ Τέχνης στο Δήμο Κερκυραίων. Επιλεκτική αλήθεια η ευαισθησία του υπουργού Πολιτισμού, ο οποίος μάλλον είναι τυφλός και με ισχνή ακοή. Πως άλλωστε, αφού δεν βλέπει την κατάρρευση του Παλαιού Φρουρίου, την καθυστέρηση της δημιουργίας Φορέα Διαχείρισης της Παλιάς Πόλης – όπως επιτάσσει η είσοδος μας στα μνημεία της Unesco – την εγκατάλειψη πλείστων όσων μνημείων και ιστορικών εκκλησιών, δεν ακούει τις παρακλήσεις, τα παρακάλια, την οργή και το ανάθεμα των αρχών και των Κερκυραίων για την αντιμετώπιση που έχει επιφυλάξει το Υπουργείο Πολιτισμού – διαχρονικά είναι η αλήθεια - για το νησί. Παρόλα αυτά η όσφρηση του υπουργού δουλεύει μια χαρά…Αν τα παραπάνω σας φαίνονται αστεία, θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι η επίσημη δικαιολογία για την άρση της παραχώρησης του Καφέ Τέχνης είναι η κακή χρήση του από το Δήμο Κέρκυρας, «αφού η τσίκνα επηρέαζε τη λειτουργία του Ασιατικού Μουσείου», όπως είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Α. Γκερέκου, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Όταν η πραγματικότητα φτάνει στα όρια του σουρεαλισμού, μου ’ρχεται στο μυαλό αυτό που συχνά πυκνά τελευταία λέει ο λαός: «Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι». Η πραγματικότητα είναι πολύ απλή. Τα έσοδα – ελάχιστα μηνιαίως αλλά έσοδα – του Καφέ Τέχνης, άνοιξαν την όρεξη του υπουργείου. Δεν πρόκειται περί κακής χρήσης από το Δήμο, δεν έχει σημασία αν τηρεί ή όχι τη σύμβαση παραχώρησης που είχε κάνει επί Δημαρχίας Χρύσανθου Σαρλή, δεν νοιάζεται για τη γνώμη και την άποψη της πόλης. Αν νοιαζόταν άλλωστε θα είχε φροντίσει να κάνει διάλογο με τον Δήμαρχο πριν προχωρήσει σε όποια απόφαση. Η άρση αφορά – και σε αυτή την περίπτωση – τα λεφτά. Στην περίπτωση αυτή είναι αφαίμαξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τους ισχνούς πόρους που διαθέτει, σε άλλες περιπτώσεις απομύζηση των συνταξιούχων, υπαλλήλων, εργατών. Πορείες παράλληλες σοσιαλιστών – κατά δήλωσή τους – υπουργών και κρατούντων.
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ: WWW.CORFUPRESS.COM