Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Μετάταξη 20.000 μονίμων υπαλλήλων προκαλεί η συγχώνευση δημοτικών επιχειρήσεων

Τη μετάταξη ή μετακίνηση περίπου 20.000 μόνιμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων θα προκαλέσουν οι διαδικασίες κατάργησης ή συγχώνευσης δημοτικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων που ανήκουν σε ΟΤΑ και ξεκίνησαν και τυπικά την Παρασκευή.
Οι διαδικασίες που αφορούν πάνω από 5.000 δημοτικές επιχειρήσεις και αποσκοπούν στο να τις μειώσουν σε περίπου 1.500 νέους οργανισμούς, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δύο σχετικές εγκυκλίους που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών και υπογράφει ο υφυπουργός Γιώργος Ντόλιος.
Έτσι, όπως αναφέρει η εγκύκλιος, κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τους τομείς κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος.
Στην περίπτωση που ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, μπορεί να έχει μόνο ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ενώ κάθε δήμος μπορεί να έχει ή να συστήνει ακόμη ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα (δημοτικό λιμενικό ταμείο).
Επίσης, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» προβλέπονται συγχωνεύσεις όλων των ΝΠΔΔ σε δύο, όλων των σχολικών επιτροπών σε δύο (για δήμους άνω των 300.000 κατοίκων), όλων των κοινωφελών επιχειρήσεων σε μία και όλων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης σε μία.
Το τακτικό προσωπικό (μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), οι νομικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νομικού προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση, με την ίδια σχέση εργασίας και έμμισθης εντολής.
Επιπλέον, εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση της συγχώνευσης, καταρτίζεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του νέου νομικού προσώπου. Το τακτικό προσωπικό, οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ή έργου των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο νέο νομικό πρόσωπο, μέχρι τη λήξη της διάρκειας των συμβάσεών τους.
Ακόμη, στην επιχείρηση που προκύπτει μετά τη συγχώνευση, μεταφέρεται και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κοινωφελών επιχειρήσεων, σε αντίστοιχες θέσεις, ενώ ο χρόνος υπηρεσίας στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
Το πλεονάζον προσωπικό (αορίστου χρόνου) της επιχείρησης, μεταφέρεται σε νομικά πρόσωπα του οικείου δήμου, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.Τέλος, σε κάθε δήμο θα λειτουργούν δύο σχολικές επιτροπές, μία για την πρωτοβάθμια και μία για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ στους δήμους με πληθυσμό άνω των 300.000 κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα.
(ΠΗΓΗ: www.in.gr)

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Τους 15 Αντιδημάρχους Κέρκυρας για τη διετία 2011 – 2012 ανακοίνωσε σήμερα, ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής.

Οι αντιδήμαρχοι και οι τομείς ευθύνης
· Οικονομικών και Διαχείρισης Πόρων: Ερωτόκριτος Καρύδης.
· Τεχνικών Υπηρεσιών και Προστασίας Περιβάλλοντος: Σπύρος Μωραΐτης.· Καθαριότητας και Ανακύκλωσης: Αλέξανδρος Δήμου.
· Διοίκησης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και Ποιότητας Ζωής: Γιώργος Πανταζής.· Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: Σπύρος Ρίγγας.
· Προγραμματισμού και Ανάπτυξης: Αναστάσιος Μοναστηριώτης.
· Εύρυθμης λειτουργίας πόλεων και οικισμών: Μιχάλης Διαβάτης.· Παιδείας, Νεολαίας και Απασχόλησης: Αναστάσιος Ποταμίτης.
· Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη: Αλέξανδρος Πουλής.· Πολιτικής Προστασίας: Κώστας Νίκου.· Διαποντίων Νήσων: Σπύρος Αργυρός· Λευκιμμαίων, Κορισσίων, Μελιτειέων: Ανδρέας Σαγιάς.
· Κερκυραίων, Αχιλλείων, Παρελίων: Βαρβάρα Βλάσση.
· Φαιάκων, Κασσωπαίων, Θιναλίων: Θεοφανή Τσιμπούλη.
· Εσπερίων, Αγίου Γεωργίου, Παλαιοκαστριτών: Γεράσιμος Φωτεινός.

Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΤα μέλη του Προεδρείου του, καθώς και τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εξέλεξε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας, στην πρώτη του συνεδρίαση, την Κυριακή 2 Ιανουαρίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Πρόεδρος εκλέχθηκε με 41 ψήφους υπέρ και 7 λευκά, ο κ. Γιάννης Ρίγγας(Κερκυραίων) από την πλειοψηφούσα παράταξη «Κέρκυρα να ζεις», ενώ Αντιπρόεδρος επίσης με 41 ψήφους υπέρ και 7 λευκά, ο κ. Γιώργος Παντελιός(Παρελίων) από την μείζονα μειοψηφία «Συμπαράταξη Ευθύνης».
Τέλος, μετά την άρνηση των τριών άλλων παρατάξεων να αποδεχθούν τη θέση του γραμματέα του Σώματος, εξελέγη γραμματέας από την πλειοψηφούσα παράταξη με 41 ψήφους υπέρ και 7 λευκά, η κα Χριστίνα Μιχαλάκη(Θιναλίων).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Εκλέχθηκαν 10 τακτικά μέλη(6 από πλειοψηφία και 4 από μειοψηφία) και 6 αναπληρωματικά(3 από πλειοψηφία και 3 από μειοψηφία), ενώ η θέση του Πρόεδρου θα καθοριστεί με απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Τρεπεκλή.
α. Τακτικά μέλη
Α. Καρδαμίτσης(Κερκυραίων) 38 ψήφοι
Γ. Φωτεινός(Παλαιοκαστριτών) 39 ψ.
Χ. Μιχαλάκη(Θιναλίων) 39 ψ.
Γ. Μάμαλος(Αχιλλείων) 39 ψ.
Ο. Καποδίστρια(Φαιάκων) 40 ψ.
Σ. Πανδής(Κορισσίων) 39 ψ.
Α. Αυλωνίτης(Κερκυραίων) 44 ψ.
Κ. Λέσσης(Κερκυραίων) 33 ψ.
Γ. Πιέρρης(Αχιλλείων) 44 ψ.
Μ. Υδραίου(Κερκυραίων) 39 ψ.
β. Αναπληρωματικά μέλη
Κ. Νίκου(Κερκυραίων) 40 ψήφοι
Μ. Διαβάτης(Κερκυραίων) 39 ψ.
Α. Δήμου(Κερκυραίων) 39 ψ.
Α. Μάζης(Παλαιοκαστριτών) 43 ψ.
Χ. Μάστορας(Κερκυραίων) 43 ψ.
Σ. Πέρρος(Εσπερίων) 37 ψ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εκλέχθηκαν επίσης 10 τακτικά και 6 αναπληρωματικά μέλη με την ίδια αναλογία από πλειοψηφία και μειοψηφία, ενώ και στην επιτροπή αυτή ο Πρόεδρος θα οριστεί με απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Τρεπεκλή.
α. Τακτικά μέλη
Α. Δήμου(Κερκυραίων) 39 ψήφοι
Α. Κασσίμης(Οθωνών) 38 ψ.
Β. Μαγουλάς(Αγίου Γεωργίου) 40 ψ.
Γ. Ανυφαντής(Αχιλλείων) 38 ψ.
Σ. Κροκίδης(Θιναλίων) 39 ψ.
Μ. Διαβάτης(Κερκυραίων) 39 ψ.
Σ. Βάρελης(Θιναλίων) 40 ψ.
Σ. Πελάης(Λευκιμμαίων) 27 ψ.
Σ. Πέρρος(Εσπερίων) 30 ψ.
Σ. Σαμοίλης(Κερκυραίων) 31 ψ.
β. Αναπληρωματικά μέλη
Σ. Μουζακίτης(Εσπερίων) 38 ψήφοι
Ν. Ζέρβας(Παρελίων) 38 ψ.
Σ. Ε. Αργυρός(Μαθρακίου) 38 ψ.

Η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ολοκληρώθηκε με τις τοποθετήσεις του Δημάρχου Γιάννη Τρεπεκλή και των επικεδαλής των τεσσάρων παρατάξεων της μειοψηφίας.
Στην ομιλία του ο κ. Αλέκος Αυλωνίτης έκανε λόγο για ιστορική στιγμή εν μέσω δύσκολης οικονομικά και κοινωνικά συγκυρίας που επιβάλλει την συμπαράταξη όλων των δυνάμεων στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο κ. Μπάμπης Χαραλάμπους επανέλαβε την θέση του για ανυπακοή στον "Καλλικράτη", με όχημα τον οποίο, όπως επισήμανε, επιχειρείται η επικράτηση αντιλαϊκών μέτρων.
Η κα Μερόπη Υδραίου μίλησε για εποχή κρίσης θεσμών και ζήτησε συνεργασία ώστε και τα μέλη της αντιπολίτευσης να μπορέσουν να λειτουργήσουν γόνιμα και παραγωγικά.
Ο κ. Στέφανος Σαμοΐλης τόνισε ότι ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι αντιμνημονιακός και ζήτησε να δοθεί έμφαση στα κοινωνικά ζητήματα.
Ο Δήμαρχος Γιάννης Τρεπεκλής, κλείνοντας τη συνεδρίαση, υποσχέθηκε δημοκρατική λειτουργία, διαφάνεια και διεκδίκηση σε πόρους ώστε να μπορέσει ο νέος δήμος να λειτουργήσει. «Και εμείς θέλουμε συνεργασία», τόνισε, «διότι είναι ίσως η χειρότερη περίοδος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και χρειάζονται όλοι. Το πρώτο μας βήμα είναι η διατήρηση και ενίσχυση των κοινωνικών δομών και στη συνέχεια η συνεργασία για δράσεις ανάπτυξης που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος».