Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Ο προυπολογισμός της ΠΙΝ στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Σε 60.136.530,73 ευρώ ανέρχεται το ύψος του Προϋπολογισμού 2011 για την Π.Ι.Ν. Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπύρος Σπύρου, εισηγήθηκε το θέμα του προϋπολογισμού για το 2011, στη συνεδρίαση που γίνεται σήμερα στην Κέρκυρα.
Σύμφωνα με όσα είπε στην  εισήγησή του ο περιφερειάρχης:
"Στη σύνταξη του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη οι εξής παράμετροι:
1. Η πλήρης καταγραφή και αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
2. Η υποχρέωσή μας να εκτελέσουμε και να εξοφλήσουμε όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
3. Η αξιοποίηση του εναπομείναντος προσωπικού.
Τα χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού
• Αποτυπώνει τη λιτή πραγματικότητα
• Είναι κυρίαρχα ρεαλιστικός και στοχεύει στην εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας και στη μερική οικονομική αυτοτέλεια των Περιφερειακών Ενοτήτων.
• Εξασφαλίσει ένα ποσοστό δράσεων σε ενιαίο περιφερειακό επίπεδο (το 20% διατίθεται  Η "Σπύρου: Η Π.Ι.Ν. δεν έχει μόνο Παρελθόν αλλά και Μέλλον"
«Ο πρώτος προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατατίθεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τη χώρα και την Περιφερειακή – Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ο Νόμος «Καλλικράτης» φέρνει νέα δεδομένα για όλους.
Κάθε προσπάθειά μας θα είναι προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης του δημοσίου χρήματος με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.
Η προσπάθειά μας θα ενταθεί στην κατεύθυνση της διαχείρισης των «λίγων» οικονομικών πόρων και θ' αγωνιστούμε τόσο ως Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και ως Ένωση Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων, με στόχο την αύξηση των πόρων, ιδιαίτερα προς τις Νησιωτικές Περιφέρειες.
Υποχρέωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι να πετύχει. Καλούμαστε να βάλουμε το θεμέλιο λίθο και να αποδείξουμε ότι η Νησιωτική Περιφέρειά μας δεν έχει μόνο Παρελθόν αλλά και Μέλλον».

Κριτικές δηλώσεις από αντιπολίτευση

Δ. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ (Ιόνιο Αρχιπέλαγος)
«Χρειαζόταν καλύτερη προετοιμασία η απογραφή. Υπάρχουν προβλήματα σχετικά με αυστηρή τήρηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων των πρώην Ν.Α.
Ο προυπολογισμός δεν ήταν στη διάθεσή μας έγκαιρα να τον επεξεργαστούμε. Δεν εξαντλείται σε μια συζήτηση στο Π.Σ., θα τον καταψηφίσουμε".
Μ. ΦΟΡΤΕΣ (Επτανησιακή Αναγέννηση)
«Δυστυχώς η συζήτηση δεν έπρεπε όπως θα έπρεπε να γίνει. Δεν ευθύνεται η περιφ. Αρχή ούτε το προσωπικό της ΠΙΝ. Θα έπρεπε η απογραφή να είχε γίνει μέχρι 31-12-2010. Το γιατί δεν έγινε να απαντήσει ο κ. Ραγκούσης. Δεν έγινε κανένα σεμινάριο στους υπαλλήλους πως θα γίνει η απογραφή, δεν υπάρχει σοβαρότητα. Προκύπτουν σοβαρά ζητήματα όπως το κόστος της μεταφοράς μαθητών, που είναι 10 εκατ. ποσό ασύλληπτο.
Δε μπορούμε να ωραιοποιούμε τα προβλήματα. Μας μεταφέρουν στα «μουλωχτά» αρμοδιότητες όπως η μισθοδοσία των υπαλλήλων των πρώην Ν.Α. που σήμερα είναι περιφ. Υπάλληλοι με μειωμένες πιστώσεις. Ξεκινάει άσχημα ο θεσμός.
Θ. ΓΟΥΛΗΣ (Λαική Συσπείρωση)
Ανεπαρκέστατη η εισήγηση Σπύρου για την απογραφή. Υπάρχει σαφής πρόθεση «αξιοποίησης» περιουσιακών στοιχείων της ΠΙΝ, θα το πολεμήσουμε αυτό.
Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη καταγραφή περιουσιακών των πρώην Ν.Α.
Ο προϋπολογισμός είναι αντιλαϊκός και απόρροια της κατάθεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Ελάχιστες δαπάνες για υγεία, αντιπλημμυρική-αντισεισμική προστασία.
Θ. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ (ΑΝΑΣΑ Ι.Ν.)
«Η συζήτηση έγινε χωρίς τη στοιχειώδη προετοιμασία, δεν υπήρχε χρόνος επεξεργασίας των στοιχείων. Εγινε προσπάθεια, ωστόσο έπρεπε να είχε ανοιχτεί διαδικασία διαλόγου όλων των παρατάξεων για να είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα».
ΒΛΑΧΟΣ Σ. (Αριστερή Κίνηση Ιονίου)
«Παράνομη η συνεδρίαση. Για την απογραφή ο νόμος προβλέπει ψήφιση απογραφής οικονομικών και παγίων ήρθε μόνο εισήγηση για τα οικονομικά, προφανώς δεν ήταν έτοιμοι.
Βάση νόμου η εισήγηση για την απογραφή και για προϋπολογισμό είναι απόφαση της οικονομικής επιτροπής που συνεδρίασε το μεσημέρι της Τετάρτης! Δεν υπήρχε χρόνος για ενημέρωση».

Τα στοιχεία του προϋπολογισμού

Έσοδα: 45.694.820,62 ευρώ
Ταμειακό Υπόλοιπο (31/12/2010) Π.Ι.Ν.: 14.441.710,11 ευρώ
Συνολικά έσοδα Π.Ι.Ν. : 60.136.530,73 ευρώ
Συνολικά έξοδα Π.Ι.Ν. : 60.136.530, 73 ευρώ
Προϋπολογισμός Περιφερειακής Ενότητα Κέρκυρας 27.316.385,75 ευρώ
Προϋπολογισμός Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας 8.215.280,34 ευρώ
Προϋπολογισμός Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς – Ιθάκης 13.610.819,25 ευρώ
Προϋπολογισμός Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου 10.994.045,39 ευρώ
Ταμειακό Υπόλοιπο Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας  4.241.726,79 ευρώ
Ταμειακό Υπόλοιπο Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας  2.708.756,62 ευρώ
Ταμειακό Υπόλοιπο Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς – Ιθάκης 4.046.524,25 ευρώ
Ταμειακό Υπόλοιπο Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου 3.444.702,45 ευρώ
Ταμειακό Υπόλοιπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέχρι 31/12/2010
14.441.710,11 ευρώ
Καθαρή θέση πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας
Αρνητική με μείον 508.000 ευρώ
Καθαρή θέση πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας
Αρνητική με μείον 1.888.000 ευρώ
Καθαρή θέση πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλονιάς – Ιθάκης
Ουδέτερη με 00,00 ευρώ
Καθαρή θέση πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου
Θετικό πρόσημο 1.695.000 ευρώ
Πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων στις Περιφερειακές Ενότητες για το 2011
Ποσό: 26.741.355,878 ευρώ
Πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων για κατανομή σε Π.Ι.Ν. για το 2011
Ποσό: 2.780.555,00 ευρώ
Σύνολο Πιστώσεων Δημοσίων Επενδύσεων στις 4 Περιφερειακές Ενότητες και για έργα σε όλη την Π.Ι.Ν.
Ποσό: 29.521.910,78 ευρώ
Αποθεματικό για έργα: 555.728,07 ευρώ
Τελικό Σύνολο Δημοσίων Επενδύσεων στην Π.Ι.Ν.: 30.077.638,85 ευρώ.
Σύνολο Δαπανών για μεταφορές μαθητών το 2011: 11.575.836,77 ευρώ.
Π.Ε. Κέρκυρας: 5.190.000 ευρώ
Π.Ε. Λευκάδας: 670.000 ευρώ
Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης: 4.100.000 ευρώ
Π.Ε. Ζακύνθου: 1.616.836,07 ευρώ.
Σύνολο Τοκοχρεολυσίων για το 2011: 342.000 ευρώ
Π.Ε. Κέρκυρας: 57.000 ευρώ
Π.Ε. Λευκάδας: 285.000 ευρώ (δάνειο πρώην Ν.Α. Λευκάδας για ανέγερση Διοικητηρίου που πέρασε στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση).
Σύνολο Ληφθέντων Δανείων Π.Ι.Ν. : 7.311.516,58 ευρώ
Π.Ε. Κέρκυρας: 311.516,58 ευρώ
Π.Ε. Λευκάδας: 7.000.000 ευρώ.
Συνολικά Έσοδα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. Κέρκυρας: 51%
Π.Ε. Λευκάδας: 12%
Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης: 21%
Π.Ε. Ζακύνθου: 16%.
Συνολικά Έξοδα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Π. Ε. Κέρκυρας: 45%
Π.Ε. Λευκάδας: 14%
Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης: 23%
Π.Ε. Ζακύνθου: 18%.
Δημόσιες Επενδύσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα
Π.Ε. Κέρκυρας: 42%
Π.Ε. Λευκάδας: 14%
Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης: 23%
Π.Ε. Ζακύνθου: 21%.
Δημόσιες Επενδύσεις στο σύνολο της Π.Ι.Ν. ποσοστό 36% εκ των οποίων για Κέρκυρα 21%, Λευκάδα 13%, Κεφαλονιά – Ιθάκη 19% και Ζάκυνθο 21%.

Εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ

Παρασκευή 1/4/2011, ώρα 7:30 μ.μ., εκδήλωση-συζήτηση ΣΥΡΙΖΑ
στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου (πάνω πλατεία)
Ομιλητές:
Γιάννης Μπαλάφας, Δ/ντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ
Βασίλης Μουλόπουλος, Βουλευτής Επικρατείας ΣΥΡΙΖΑ

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Το «ξήλωμα» του παραδοσιακού Κερκυραικού ελαιώνα, για μια «χούφτα» καυσόξυλα.

Το σοβαρό πρόβλημα με την εκ βάθρων κοπή αιωνόβιων ελαιοδέντρων σε περιοχές της Κέρκυρας, έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα, μετά τη δημοσιοποίηση νέου κρούσματος στην περιοχή του Αη Γόρδη, αλλά και μετά τις σχετικές καταγγελίες του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύρου Μωραίτη.
Για το σημαντικό αυτό ζήτημα που θέτει σε κίνδυνο το μέλλον του Κερκυραϊκού ελαιώνα, αναδημοσιεύουμε ένα πλήρες και εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ από το www.corfupress.com      

Ξηλώνουν τον ελαιώνα και το τοπίο της Κέρκυρας για λίγα καυσόξυλα...     
Φαλακρό τοπίο αρχίζουν και θυμίζουν πολλές περιοχές της Κέρκυρας, καθώς έχει φουντώσει και πάλι το φαινόμενο της παράνομης και ανεξέλεγκτης κοπής ελαιοδέντρων για καυσόξυλα. Τελευταίο κρούσμα, η περιοχή του Άη Γόρδη.
Το φαινόμενο κατήγγειλε χθες ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Σπύρος Μωραΐτης, ο οποίος προανήγγειλε σκληρή στάση από πλευράς του Δήμου Κέρκυρας με ενεργοποίηση των δικών του υπηρεσιών, κλήση των αστυνομικών αρχών να ελέγχουν και να επεμβαίνουν αλλά και με επίδειξη μηδενικής ανοχής ακόμα και σε επιχείρηση αλλοίωσης της οπτικής του περιβάλλοντος με αλλαγή του τύπου των ελαιοδέντρων.

Απίστευτοι ισχυρισμοί των εμπόρων παράνομης ξυλείας

Μάλιστα, επιτήδειοι φορτηγατζήδες όταν τους γίνεται έλεγχος από το Λιμεναρχείο στο λιμάνι της Κέρκυρας, αφού εμφανίζουν πλαστά παραστατικά, δίνουν την απάντηση ότι... έρχονται στην Κέρκυρα από την Ηγουμενίτσα για να τεμαχιστούν ξύλα που προέρχονται από τους ελαιώνες της Θεσπρωτίας και μετά, τα... ξαναβγάζουν εκτός Κέρκυρας για να τα εξαγάγουν στο εξωτερικό! . «Είναι ένας ισχυρισμός ο οποίος υποτιμά την νοημοσύνη μας. Αν είναι δυνατόν στη Θεσπρωτία να φυτρώνουν ελαιόδεντρα ανάλογα με αυτά της Κέρκυρας και να έρχονται στο νησί μας για να τεμαχιστούν», σχολιάζει τους ισχυρισμούς αυτούς ο αντιδήμαρχος.

Περιπολικό στον Άη Γόρδη

Χθες, στελέχη του Δήμου Κέρκυρας εντόπισαν επιχείρηση κοπής ελαιοδέντρων χωρίς άδεια στην περιοχή του Άη Γόρδη και επικοινώνησαν με την Αστυνομία η οποία έστειλε περιπολικό και προέβη σε καταγραφή για να δρομολογηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Ωστόσο, μερικά λεπτά μετά την αποχώρηση του περιπολικού, η κοπή των ελαιοδέντρων συνεχίστηκε κανονικά...

Αποψιλώνουν περιοχές από τα ελαιόδεντρα

Περιοχές απείρου κάλλους, όπως αυτή της φωτογραφίας στην πλαγιά του Άη Γόρδη, αποψιλώνονται μέρα με την ημέρα με αποτέλεσμα την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος.
«Είναι υποχρέωσή μας και καθήκον μας να προστατέψουμε το περιβάλλον μας το οποίο και αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον τουρισμό μας», δήλωσε χθες ο κ. Μωραΐτης ο οποίος προσέθεσε ότι δεν πρόκειται να δεχτεί «ξεπάτωμα» της κερκυραϊκής ελιάς ή την μετατροπή της σε άλλου είδους δέντρα: «Αυτήν την στιγμή γίνονται παράνομες κοπές ελαιοδέντρων στην περιοχή του Αγίου Γόρδη αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχει ειδοποιηθεί και το Κεντρικό Λιμεναρχείο και η Αστυνομία και η Εισαγγελία προκειμένου να τηρηθεί ο νόμος και να ελέγχεται το αν υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά τόσο για την κοπή των δέντρων όσο και για την εμπορία τους. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι ελαιοπαραγωγοί ότι για τον σκοπό αυτό υπάρχει η Γεωπονική Υπηρεσία του Δήμου μας η οποία δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς γίνονται οι κοπές των ελαιοδέντρων και μετά από σχετική άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρούνται παράνομοι και θα οδηγούνται στον Εισαγγελέα.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, προφανώς υπάρχει κύκλωμα το οποίο θα πατάξουμε. Γίνεται ένα εμπόριο ξυλείας παράνομο το οποίο και θα πατάξουμε».

Ο τρόπος αδειοδότησης

Οι ελαιοπαραγωγοί πρέπει να απευθύνονται στη Γεωπονική Υπηρεσία του Δήμου Κέρκυρας. Εκεί θα καταθέτουν μια αίτηση προκειμένου να τους υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει το κλάδεμα. Στην συνέχεια γίνεται αυτοψία από κλιμάκιο της Υπηρεσίας προκειμένου να διαπιστωθεί αν ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της.
Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να πουλήσει το προϊόν της ξυλείας, ζητείται νέα άδεια εμπορίας της ξυλείας από την Γεωπονική Υπηρεσία, γίνεται νέα αυτοψία του κτήματος και του τρόπου κοπής των ελαιοδέντρων και των προϊόντων και στο τέλος χορηγείται η σχετική άδεια.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ:  http://www.corfupress.com/

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Ημερίδα για το ελαιόλαδο από την ΕΑΣ Κέρκυρας

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κέρκυρας στο πλαίσιο της δραστηριότητας «Επικοινωνιακό πρόγραμμα της ΕΑΣ Κέρκυρας» του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της ΕΑΣ Κέρκυρας βάσει του Καν. (ΕΚ) 867/08, θα πραγματοποιήσει ημερίδα με θέμα «Το κερκυραϊκό ελαιόλαδο σαν μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας» την Τετάρτη 30 Μαρτίου και ώρα 11.30 - 14.00 στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου στην πόλη της Κέρκυρας.
Η ημερίδα απευθύνεται στην περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, σε τοπικές αρχές, στα επιμελητήρια Κέρκυρας, σε Προέδρους Αγροτικών Συνεταιρισμών - μελών της ΕΑΣ καθώς και σε παραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Ένωσης.

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Τι αποφάσισε το Δ. Συμβούλιο Κέρκυρας στη συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου

Με 43 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε την Πέμπτη 24 TREPρτίου 2011, το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Παλαιόπολης (Μον Ρεπό).

Για τον Παναγιώτη Περιστέρη
Στην έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας Γιάννης Ρίγγας ενημέρωσε το Σώμα για τον αδόκητο και πρόωρο θάνατο του υπαλλήλου του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας, δημοσιογράφου Παναγιώτη Περιστέρη και εξέφρασε τα συλλυπητήρια των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προς την οικογένεια του εκλιπόντος, εξάροντας το έργο και την προσφορά του στον πολιτισμό και το Δήμο Κέρκυρας.
Άπαντες συμφώνησαν ότι ο Π. Περιστέρης υπήρξε ακούραστος εργάτης της τέχνης και των γραμμάτων, πολύτιμος συνεργάτης του Δήμου Κέρκυρας και θα λείψει σε όλους, αιρετούς και συναδέλφους του στο Δήμο Κέρκυρας, η κριτική του ματιά, το ήθος του και οι γνώσεις του.
Θα βρούμε τρόπο να τον τιμήσουμε και θα σταθούμε κοντά στην οικογένειά του δήλωσε ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής.
Ενημέρωση και συζήτηση περί της πορείας του έργου των Φραγμάτων
Εισηγητικά ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής ενημέρωσε το Σώμα για την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, υπό τον υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννη Μαγκριώτη, για το θέμα του έργου της ύδρευσης Κέρκυρας.

Στη σύσκεψη ανακοινώθηκε από τον κ Μαγκριώτη ότι μπορεί άμεσα να εκτελεστεί η δημοπράτηση και κατασκευή δύο μονάδων αποσκλήρυνσης στη Χρυσηίδα και το Νεοχωράκι, συνολικού ύψους περίπου 50 εκ. ευρώ.
«Πρόκειται για τμήμα του συνολικού έργου των φραγμάτων και δεν καλύπτει τις ανάγκες της Κέρκυρας για υδροδότηση» εκτίμησε ο Δήμαρχος Κέρκυρας, προτείνοντας να επιμείνει ο Δήμος Κέρκυρας στη δημοπράτηση και εκτέλεση του συνολικού έργου των φραγμάτων.
MEIOPSIFIA«Μας το έχουν υποσχεθεί και μας έχουν διαβεβαιώσει για το έργο αυτό, όλοι διαχρονικά. Εξαιτίας αυτής της υπόσχεσης η Κέρκυρα δεν πήρε άλλες χρηματοδοτήσεις για έργα. Δεν μπορούν τώρα να μας θέτουν διλήμματα, προσπαθώντας να μας κάνουν κοινωνούς του προβλήματος που πρέπει να επιλύσουν τα συναρμόδια υπουργεία. Σας ζητώ να ψηφίσουμε ομόφωνα υπέρ του συνολικού έργου κι όχι τμήματος», κατέληξε ο κ. Τρεπεκλής.
Να μην μείνει σε επίπεδο διεκδίκησης μόνο των τοπικών αρχών αλλά να πλατύνει η διεκδίκηση, ζήτησε ο επικεφαλής της «Συμπαράταξης Ευθύνης Αλ. Αυλωνίτης.
«Η σύσκεψη στην Αθήνα έγινε με σκοπό να μετακυλήσουν ευθύνες και στις τοπικές αρχές για την ενδεχόμενη απόρριψη του έργου των φραγμάτων από την ΕΕ» εκτίμησε από την πλευρά του ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Μπ. Χαραλάμπους ζητώντας να διεκδικήσει ο Δήμος καλό και φτηνό νερό για την Κέρκυρα..
Υπέρ της διεκδίκησης του συνόλου του έργου τάχθηκαν και οι Μερόπη Υδραίου και Στ. Σαμοΐλης.
Το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε, τονίζοντας την αναγκαιότητα της κατασκευής του έργου των φραγμάτων όχι μόνο για τις ανάγκες υδροδότησης της Κέρκυρας και των Παξών, αλλά και για την τοπική οικονομία, να ζητήσει και να επιμείνει στην συνολική κατασκευή του έργου, όπως αυτό έχει μελετηθεί και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχε λάβει η Κέρκυρα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε απόφαση για κατασκευή επιμέρους έργου θα βρει αντίθετη την Κέρκυρα.
Ενημέρωση και συζήτηση για το Αιολικό Πάρκο Όρους Παντοκράτορος
Την εισήγηση για το αιολικό πάρκο στον Παντοκράτορα, έκανε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Σπ. Μωραΐτης ενημερώνοντας ότι πρόκειται για τοποθέτηση ανεμογεννητριών 115 μέτρων ύψους, 300 τόνων βάρους και συνολικής ισχύος 24 MW. Ο Δήμος είναι υπέρ των ΑΠΕ αλλά με προϋποθέσεις, τόνισε ο κ. Μωραΐτης, αναλύοντας τα σημεία στα οποία ο Δήμος Κέρκυρας διαφωνεί με την επένδυση του αιολικού πάρκου.
- Βρίσκεται εγγύτερα στις ιστορικές περιοχές της Περίθειας και της Μονής Παντοκράτορα από τα 3 χλμ που ορίζει η νομοθεσία.
- Δεν υπάρχει ο ελεγκτικός μηχανισμός που θα αποτρέψει τον κίνδυνο ηχορύπανσης από τη λειτουργία του εργοταξίου, ενώ και οι προβλεπόμενες ποινές κινούνται μόνο στο επίπεδο συστάσεων.
- Τα αντισταθμιστικά οφέλη είναι τόσο μικρής σημασίας (π.χ. ελάχιστες θέσεις εργασίας και τέλη υπέρ Δήμου) που δεν μπορούν καν να ληφθούν υπόψη.
- Το έργο θα επηρεάσει αρνητικά τον τουρισμό.
- Η οπτική ρύπανση είναι δεδομένη.
- Υπάρχουν αμφισβητήσεις των τίτλων ιδιοκτησίας των οικοπέδων όπου η επικείμενη εγκατάσταση των ανεμογεννητριών (δασικές, ιδιωτικές ή δημόσιες).
Ζητάμε την ανάκληση της απόφασης του Γ.Γ. της ΠΙΝ Κ. Γεωργαλίδη που υπέγραψε περιβαλλοντικούς όρους για την εγκατάσταση και θα παλέψουμε με τους κατοίκους να μην γίνει το τεράστιο αυτό πάρκο στην κορυφογραμμή του Παντοκράτορα, δήλωσε ο Δήμαρχος Γιάννης Τρεπεκλής.
Να σταθούμε αλληλέγγυοι στους κατοίκους αλά η δημοτική αρχή θα πρέπει να δημιουργήσει και επενδυτική ασφάλεια, δήλωσε ο Αλ. Αυλωνίτης.
Ενιαίο δημόσιο φορέα που θα διαχειρίζεται και θα αποφασίζει για την ενέργεια ζήτησε ο Μπ. Χαραλάμπους.
Υπέρ των ΑΠΕ τάχθηκε η Μ. Υδραίου υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να εκπονηθεί χωροταξικός σχεδιασμός για να εξευρεθεί η κατάλληλη θέση για τις βιομηχανίες, τις οχλούσες χρήσεις κλπ.
Υπέρ των κατοίκων που αγωνίζονται κατά της συγκεκριμένης εγκατάστασης τάχθηκε ο Στ. Σαμοΐλης τονίζοντας ότι δεν μπορούν οι εταιρίες να εγκαθιστούν ανεμογεννήτριες όπου αυτές επιθυμούν.
Στη συζήτηση τοποθετήθηκαν επίσης κατά του αιολικού πάρκου οι πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Σπαρτύλα, Σκριπερού και Α. Κορακιάνας, και οι πρόεδροι των συλλόγων Αντινιώτη Σπ. Σαλβάνος και Κορακίου Όρους Ν. Μεταλληνός.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να στηρίξει τον αγώνα των κατοίκων ηθικά, νομικά και πολιτικά. Τάσσεται κατά των ανεμογεννητριών στον Παντοκράτορα. Ζητά ανάκληση της μελέτης περιβαλλοντικών όρων και θα στείλει την απόφαση στην ΠΙΝ και όπου χρειαστεί.
Ενημέρωση και συζήτηση περί των συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων Δήμου Κέρκυρας
Στη συζήτηση του θέματος παρέστησαν και τοποθετήθηκαν ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Κέρκυρας Ν. Μεταλληνός, ο περιφερειακός δ/ντης εκπαίδευσης Μ. Γαβαλάς, ο πρόεδρος του Τ.Σ. Σκριπερού κ. Αργυροκαστρίτης και η πρόεδρος του συλλόγου γονέων – κηδεμόνων Γυμνασίου Σκριπερού κ. Αγιώτη.
Ο κ. Μεταλληνός εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να γίνουν οι συγχωνεύσεις σχολείων και ειδικά για το Γυμνάσιο Σκριπερού επικαλέστηκε και ιστορικούς λόγους αφού εκεί λειτουργούσε το παλιό Σχολαρχείο.
Ο κ. Αργυροκαστρίτης έκανε λόγο για αυξητικές τάσεις μαθητών του σχολείου και εξέφρασε την απορία γιατί άλλα σχολεία με λιγότερους μαθητές συνεχίζουν να λειτουργούν.
Η κα. Αγιώτη μετέφερε το ψήφισμα της λαϊκής συνέλευσης στο Σκριπερό όπου σύσσωμοι κάτοικοι και εκπρόσωποι αρχών και φορέων τάχθηκαν κατά της συγχώνευσης του σχολείου.
Ο κ. Γαβαλάς τέλος έθεσε υπόψη του Σώματος τα στοιχεία που έλαβε υπόψη του για την πρόταση προς το Υπ. Παιδείας και ενημέρωσε ότι ζήτησε να εξαιρεθεί η Κέρκυρα από τις συγχωνεύσεις και να μην κλείσει το Γυμνάσιο Σκριπερού για την επόμενη σχολική χρονιά.
Ο εισηγητής, αντιδήμαρχος Παιδείας Αν. Ποταμίτης ενημέρωσε το Σώμα για τις διαβουλεύσεις και τις συζητήσεις που έκανε με το Διοικητικό Συμβούλιο των Δασκάλων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ, το δ.σ. της Ένωσης Γονέων τέως Δήμου Κερκυραίων, το δ.σ. Γονέων 3ου Δημοτικού, το δ.σ. Γονέων 2ου Δημοτικού καθώς και την παρουσία του στη λαϊκή συνέλευση του Σκριπερού.
Τόνισε ότι στην εισήγησή του επίσης έλαβε υπόψη τις θέσεις των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας των περιοχών στις οποίες προτάθηκαν από το Υπ. Παιδείας συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων.
Με αυτά τα δεδομένα ο κ. Ποταμίτης πρότεινε στο Σώμα να ζητήσουν από το Υπ. Παιδείας να μην υποβιβαστεί το 2ο Δημοτικό Σχολείο και να διατηρηθεί ως 12θέσιο και την συνέχιση της λειτουργίας του Γυμνασίου Σκριπερού, με συναίνεση στις υπόλοιπες προτάσεις που έχουν κατατεθεί.
Το Σώμα υιοθέτησε κατά πλειοψηφία την εισήγηση, με την αρνητική ψήφο της Λαϊκής Συσπείρωσης.
Λήψη απόφασης περί της εφαρμογής δολωματικών από εδάφους ψεκασμών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κέρκυρας
Μετά από έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της ΠΙΝ τα συμβούλια των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων σε συνεδριάσεις τους κλήθηκαν να αποφασίσουν αν επιθυμούν να διενεργηθούν ψεκασμοί από εδάφους για την καταπολέμηση του δάκου. Θετικά αποφάσισαν:
Τοπική Κοινότητα: Καβαλουρίου, Μώλου, Βουνιατάδων, Κ. Παυλιάνας, Αγ. Ιωάννη, Βάτου, Γιαννάδων, Κοκκινίου, Πέλεκα, Μαρμάρου, Κομπιτσίου, Άφρας, Γαρδελάδων, Ευρωπούλων και τα Διαπόντια Νησιά.
Δημοτική Κοινότητα: Λευκίμμης, Αγ. Ματθαίου, Σιναράδων, Λιαπάδων και Καναλίων.
Τέλος οι περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων: Κοντόκαλι, Γουβιά, Κυρά Χρυσικού, Τεμπλόνι και Ποταμός.
Το Σώμα ενέκρινε ως κατατέθηκαν τα αιτήματα των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων.
Λήψη απόφασης περί συγκροτήσεων και ορισμού μελών Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Κέρκυρας
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας όρισε τους εξής ως μέλη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών:
Γ. Ρίγγας, Σπ. Αργυρός του Ευαγγέλου, Ιλ. Κλήμη, Λ. Βενέτης, Β. Δημητρίου, εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., εκπρόσωπος της τοπικής Εκκλησίας, Β. Κουρσάρης (από την παράταξη Συμπαράταξη Ευθύνης), Ν. Ζερβός (από την Λαϊκή Συσπείρωση), Γ. Κούρτης (από την Κερκυραίων Δήμος), Στ. Σαμοΐλης (επικεφαλής της Εμπρός μ' Εσένα για την Κέρκυρα).
• Εκπρόσωπος του Δήμου Κέρκυρας στην συγκρότηση επιτροπών εξέτασης αιτημάτων για έκδοση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής ορίστηκε ο Αναστάσιος Κασίμης με αναπληρωτή του τον Ευρυσθένη Λαβράνο.
• Ως μέλη της Πολεοδομικής Επιτροπής Δήμου Κέρκυρας ορίστηκαν οι:
Σπ. Μωραΐτης, Σπ. Κροκίδης, Μ. Υδραίου, Κ. Λέσσης, Στ. Σαμοΐλης, Ειρ. Αρβανιτάκη, Ελ. Αρβανιτάκη, Π. Κουρσάρης, Σ. Κοτσιμπού, Α. Πανταζή, Δ. Μήτση, Γ. Λευκαδίτης, Γ. Μάμαλος, Σπ. Ζερβόπουλος, Ν. Βερβιτσιώτης, Σπ. Ρίγγας και ως αναπληρωτές οι Σάβ. Πουλημένος και Ι. Τσιόρβας.
• Ως μέλη της Επιτροπής Εκδίκασης Αυθαιρέτων Κατασκευών Δήμου Κέρκυρας ορίστηκαν οι:
Σπ. Κροκίδης, Γ. Λευκαδίτης, Σπ. Ρίγγας και Αντ. Γκοντζιάλη με αναπληρωτές τους: Σπ. Μωραΐτη, Ι. Ραψομανίκη, Ευτ. Κουλούρη και Παν. Γισδάκη.
• Πρόεδρος στο πρωτοβάθμιο συμβούλιο επιθεώρησης θεάτρων – κινηματογράφων ορίστηκε η Ολ. Καποδίστρια με αναπληρωτή τον Σπ. Ρουβά.
• Υπεύθυνος για τα θέματα του Δικτύου Πάφου Αδελφοποιημένων Πόλεων της Ελλάδας ορίστηκε ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής με αναπληρωτή του τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Ερ. Καρύδη.

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Το Εργατικό Κέντρο για τις απολύσεις στα ξενοδοχεία

Την ανησυχία του και τον προβληματισμό του εκφράζει το Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας με επιστολή της διοίκησής του προς την Υπουργό και τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον ΓΓ του ΣΕΠΕ, την ΠΟΕΕ-ΥΤΕ και το ΣΕΠΕ Κέρκυρας, σχετικά με τον αυξανόμενο ρυθμό απολύσεων εργαζομένων σε ξενοδοχεία του νησιού, οι θέσεις των οποίων πλέον καλύπτονται με φτηνά εργατικά χέρια, ανειδίκευτων αλλοδαπών.
Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής 
Τον τελευταίο καιρό το Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας γίνεται δυστυχής μάρτυρας των τραγικών συνεπειών των φιλοεργοδοτικών ρυθμίσεων που ψήφισε αναιδώς η κυβέρνηση της χώρας μας, με την αύξηση του ορίου απολύσεων, με τις μειωμένες αποζημιώσεις. Τα συνεχή «δωράκια» προς τους εργοδότες άρχισαν να…πιάνουν τόπο και αυτό γίνεται σε εμάς προφανές στον ευαίσθητο και σημαντικότατο τουριστικό τομέα του νησιού μας.
Εκεί, τις τελευταίες μέρες διαπιστώνουμε μία απαράδεκτη, προκλητική, και κυρίως αναίτια επίθεση κατά των εργαζομένων στα ξενοδοχεία του ομίλου LOUIS (συμπεριλαμβανομένων μερικών από τις σημαντικότερες μονάδες του νησιού μας, όπως τα Regency, Glyfada, Korkyra, Kerkyra Golf), όπου λαμβάνει χώρα σωρεία παρανόμων απολύσεων συναδέλφων ηλικίας άνω των 50 ετών, με πολυετή κυρίως προϋπηρεσία, και μάλιστα σε νεκρή περίοδο, που εκ του Νόμου και εκ της συλλογικής σύμβασης απαγορεύεται.
Θα θέλαμε το Υπουργείο σας να μας πει πως θα σταματήσει αυτή η μεθοδευμένη και οργανωμένη επίθεση και το όργιο απολύσεων που παρουσιάζεται με αυξανόμενο ρυθμό και σκοπό έχει την αντικατάσταση όλων των παλαιών συναδέλφων με φτηνά εργατικά χέρια ανειδίκευτου και αλλοδαπού προσωπικού, πώς θα αντιμετωπίσει την καλπάζουσα ανεργία και πώς θα αντικρίσει αυτούς τους ανθρώπους της βιοπάλης, οι οποίοι στα 50 τους χρόνια βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο.
Για το Δ/Σ του ΕΚΚ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΙΒΕΡΗ Σ.     ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι.

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Υποσχέσεις, διαβεβαιώσεις, αλλά και "μισόλογα" για τα φράγματα από την κυβέρνηση


Νέες υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις, αλλά και "μισόλογα" για το έργο των φραγμάτων ύδρευσης της Κέρκυρας, προέκυψαν από τη χθεσινή ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σύσκεψη στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ), πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννη Μαγκριώτη, των Βουλευτών Κέρκυρας Άντζελας Γκερέκου και Χαράλαμπου Χαραλάμπους, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων Γιάννη Οικονομίδη, του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων Ανδρέα Ανδρεαδάκη, του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αναστάσιου Αποστολόπουλου, του Δήμαρχου Κέρκυρας Ιωάννη Τρεπεκλή, του Αντιπεριφερειάρχη Κέρκυρας Χρήστου Σκούρτη, του προέδρου του ΤΕΕ Κέρκυρας Νικόλαου Σπίγκου, καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων της ΓΓΔΕ οι οποίοι εξέτασαν τα θέματα ένταξης έργων ύδρευσης Κέρκυρας και Παξών.
Η Κυβέρνηση πίστευε και πιστεύει σε αυτά τα έργα. Έργα απολύτως απαραίτητα για την Κέρκυρα και τους Παξούς.
Το έργο ύδρευσης νήσων Κέρκυρας και Παξών άρχισε να μελετάται τη δεκαετία του 1990 και οι μελέτες ολοκληρώθηκαν μετά το τέλος του 2008. Τότε προέκυψε, από ατυχείς χειρισμούς τοπικών φορέων, πρόβλημα στη λήψη αδρανών υλικών από το λατομείο Χωροεπισκόπων και απαιτήθηκε αλλαγή των αδειοδοτημένων με την περιβαλλοντική απόφαση δανειοθαλάμων. Προωθήθηκε η σύνταξη νέας περιβαλλοντικής μελέτης που υποβλήθηκε τον Αύγουστο 2009 στην αρμόδια Υπηρεσία και με βάση την οποία εκδόθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2010 η σχετική ΚΥΑ των νέων περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή των έργων της Κέρκυρας.
Η ΓΓΔΕ είχε προτείνει την ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ με σχετική αίτηση χρηματοδότησης μεγάλου έργου από το 2009 προς την αρμόδια διαχειριστική αρχή Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΕΑΑ). Το αίτημα επικαιροποιήθηκε εντός του 2010 και άρχισε η διαδικασία διαπραγμάτευσης μεγάλου έργου με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ.
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση αίτησης χρηματοδότησης μεγάλων έργων, δηλαδή κόστους πάνω από 50 εκατ. ευρώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί από τον κανονισμό της το δικαίωμα αξιολόγησης της πρότασης και αν είναι απαραίτητο ορίζει εμπειρογνώμονες που εξετάζουν τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα των έργων.
Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να αποστείλει επίσημα την αίτηση μεγάλου έργου στην ΕΕ, μετά τις συζητήσεις που έχουν γίνει με εκπρόσωπούς της. Το έργο θα ενταχθεί στο σύνολό του στο ΕΠΠΕΡΕΑΑ με ποσό περίπου 280 εκατ. ευρώ. Μετά την ένταξη του έργου θα προχωρήσει η δημοπράτησή του.
Η ολοκλήρωση των έργων εκτιμάται σε τέσσερα χρόνια δηλαδή μέχρι το 2015. Υπενθυμίζεται ότι η ΓΓΔΕ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει συστήσει ήδη την ΕΥΔΕ Ιονίου, με έδρα την Κέρκυρα, ως φορέα κατασκευής των έργων της Κέρκυρας και των Παξών.
Οι κρίσιμες απαλλοτριώσεις για την κατασκευή των έργων έχουν ήδη πληρωθεί και έχουν κηρυχτεί οι λοιπές απαλλοτριώσεις που απαιτούνται.

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Ερώτηση βουλευτών ΚΚΕ για τα Διαπόντια Νησιά

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Θέμα: Τεράστια τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες στις Δημοτικές Νησιωτικές Κοινότητες εξαιτίας της εφαρμογής του αρθρου 207 του Ν.3852/2010.  
Στο Δήμο της Κέρκυρας υπάγονται οι τρείς Νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες των Διαποντίων Νησιών (Οθωνοί, Ερρείκουσα και Μαθράκι). Στις Νησιωτικές αυτές κοινότητες, όπως άλλωστες και σ΄ολες τις άλλες Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου της Κέρκυρας έγιναν εκλογές και ανεδείχθηκαν πρόεδροι, τα δε πρακτικά των....
εκλογών… «ελέγχθηκαν ως προς την νομιμότητά τους και βρέθηκαν νόμιμα» από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (έγγραφο με αριθμό πρωτ. 789/31-01-11.).
Όμως πριν περάσει μήνας από την έγκριση των πρακτικών η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου επανήλθε με το υπ΄αρίθμό πρωτ. 1497/21-02-11 έγγραφο της και επικαλούμενη το άρθρο 207 του Ν.3852/2010, ουσιαστικά κατήργησε τους εκλεγμένους Προέδρους των Νησιωτικών αυτών Κοινοτήτων, αφού βάσει του νόμου στα συμβούλια των δημοτικών αυτών κοινοτήτων προεδρεύει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Επιπλέον, ο αντιδήμαρχος αυτός ασκεί κατά τόπο –στη κάθε Νησιωτική Κοινότητα ξεχωριστά – τις αρμοδιότητες της χορήγησης αδειών καταστημάτων και επιχειρήσεων, της έκδοσης πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, της έκδοσης βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας κ.ά.
Είναι φανερό πως τα πιό πάνω είναι αντιδημοκρατικές διακρίσεις αφού άλλα μέτρα και νόμοι ισχύουν για τις Δημοτικές Κοινότητες που βρίσκονται στο νησί της Κέρκυρας και άλλα –σαφώς δυσμενέστερα— για τις Κοινότητες των Οθωνών, της Ερρείκουσας και του Μαθρακίου που καλούνται να έχουν ένα κοινό πρόεδρο και μάλιστα διορισμένο (αφού ποτέ δεν ήταν υποψήφιος για κανένα από τα συμβούλια των Νησιωτικών Δημοτικών Κοινοτήτων των Διαποντίων Νησιών και ποτέ δεν ψηφίστηκε από τους κατοίκους των νησιών αυτών για Πρόεδρός τους). Επιπλέον με τις αρμοδιότητες που χορηγούνται στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, που ουσιαστικά αφαιρούνται από τα συμβούλια των Νησιωτικών Δημοτικών Κοινοτήτων, νέες ταλαιπωρίες έρχονται να προστεθούν στα τεράστια προβλήματα που ταλανίζουν τους κατοίκους των απομονωμένων αυτών νησιών αφού και ένα απλό πιστοποιητικό θα εξελίσσεται για αυτούς σε μια μικρή Οδύσσεια 2-3 ημερών (μετάβαση και αναζήτηση στην Κέρκυρα του αρμόδιου αντιδημάρχου) !
Όλα όσα συμβαίνουν στις Νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου της Κέρκυρας συμβαίνουν και σ΄όλες τις άλλες Νησιωτικές Δημοτικές Κοινότητες της χώρας (Κάλαμος και Καστός στο Δήμο της Λευκάδας, στις Μικρές Κυκλάδες του Δήμου Νάξου και αλλού) όπου βέβαια και εκεί οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι για την κατάφωρη αδικία που υφίστανται.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να πάρει ούτως ώστε να αρθεί η κατάφωρη αδικία που υπάρχει σε βάρος των κατοίκων των Νησιωτικών Δημοτικών Κοινοτήτων της χώρας.

Οι βουλευτές
Μπάμπης Χαραλάμπους
Σταύρος Σκοπελίτης
Νίκος Καραθανασόπουλος

Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Νέο όχι κυβέρνησης για μειωμένο ΦΠΑ στα Ιόνια Νησιά: «Άλλο Κέρκυρα και άλλο Ρόδος» λέει ο Υφ. Οικονομικών Δ. Κουσελάς!

Για μια ακόμα φορά ο Υφυπουργός Οικονομικών Δ. Κουσελάς απέκλεισε το ενδεχόμενο μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ, υποστηρίζοντας πως δεν είναι το ίδιο πράγμα τα νησιά του Ιονίου με αυτά των Επτανήσων, ενώ κατηγόρησε τη Ν.Δ. ότι λαϊκίζει υποστηρίζοντας το αίτημα αυτό, επειδή όταν ήταν κυβέρνηση είχε αρνηθεί ανάλογο αίτημα του βουλευτή Ζακύνθου Δ. Βαρβαρίγου.
Οι δηλώσεις του κ. Κουσελά έγιναν το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Βουλή, στη συζήτηση για το φορολογικό νομοσχέδιο. Το θέμα έθεσε μεταξύ άλλων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ., Νίκος Δένδιας, ο οποίος κατέθεσε σχετική τροπολογία προς ψήφιση μέσα στο νομοσχέδιο. Ο βουλευτής Κέρκυρας υπογράμμισε ότι το Σύνταγμα προβλέπει ειδική ρύθμιση για τις νησιωτικές περιοχές και η νομοθεσία περί φόρου προστιθέμενης αξίας προβλέπει μειωμένο φορολογικό συντελεστή κατά 30% για τα νησιά του Αιγαίου ως αντιστάθμισμα για την έλλειψη συγκοινωνιακού ισοδύναμου και για τη στήριξη της ανάπτυξης. Με την τροπολογία ζητά την ίδια ακριβώς ρύθμιση για τα νησιά του Ιονίου Πελάγους υποστηρίζοντας ότι η Κέρκυρα δεν είναι διαφορετική από την Άνδρο ή η Ζάκυνθος από τη Μύκονο.
Απαντώντας ο κ. Κουσελάς, υποστήριξε αντίθετα ότι η Κέρκυρα είναι διαφορετική από την Πάρο, τη Νάξο ή τη Ρόδο και ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. καταλάβαινε αυτή τη διαφορετικότητα αφού ο βουλευτής Ζακύνθου Δημήτρης Βαρβαρίγος, στην προηγούμενη Βουλή, είχε απευθύνει μία σχετική ερώτηση η οποία είχε απορριφθεί μετά βδελυγμίας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, από την τότε κυβέρνηση.
Φραστική αντιπαράθεση Δένδια - Κουσελά
Ακολούθησε εντονότατος διάλογος μεταξύ Κουσελά, Δένδια με τον τελευταίο να υποστηρίζει ότι ο Υφυπουργός είναι κακώς ενημερωμένος και το Δ. Κουσελά να απαντά ότι περισσεύει ο λαϊκισμός!
Πάντως, ο Ν. Δένδιας υποστήριξε ότι κατέθεσε τροπολογία προκειμένου να μην φέρει τους συναδέλφους του βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στα Ιόνια σε δύσκολη θέση και καταθέσει η Ν.Δ. πρόταση για σχέδιο νόμου, κάτι που προανήγγειλε πλέον, αν απορρίψει την τροπολογία η κυβέρνηση, πως θα πράξει. Μάλιστα, υποστήριξε ότι όσα είπε ο κ. Κουσελάς για τον κ. Βαρβαρίγο ήταν ανακριβή αφού δεν είχε τότε καταθέσει οιαδήποτε ερώτηση αλλά μία απλή αναφορά.
Από την πλευρά του, ο κ. Κουσελάς επέμεινε ότι υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι που και οι δύο κυβερνήσεις υποστηρίζουν ότι συνίσταται αυτή η διαφορετικότητα μεταξύ των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου.

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Στο προσκήνιο τα φράγματα

Συνάντηση με τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, είχε σήμερα το πρωί, ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής, προκειμένου να τους ενημερώσει για τις πρόσφατες επαφές του, σχετικά με το έργο των φραγμάτων. Όπως είναι γνωστό ο κ Δήμαρχος συναντήθηκε πρόσφατα με την αρμόδια Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Μπιρμπίλη και τον μελετητή κ. Φορνιέ
Κοινή διαπίστωση στην συζήτηση που ακολούθησε, είναι η κωλυσιεργία από πλευράς κυβέρνησης, από την στιγμή μάλιστα, που η μελέτη είναι έτοιμη εδώ και ενάμισι χρόνο.
Συμφωνήθηκε το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και το αίτημα για την κατασκευή των φραγμάτων, έργου ζωτικής σημασίας για την Κέρκυρα, να λάβει παγκερκυραϊκό χαρακτήρα.

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Ποιά σχολεία της Κέρκυρας συγχωνεύονται

Τον πίνακα των σχολείων που συγχωνεύονται ή καταργούνται από την προσεχή σχολική χρονιά, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με τον πίνακα, οι αλλαγές που θα προκύψουν στο σχολικό "χάρτη" της Κέρκυρας, είναι οι εξής:

Συγχωνεύσεις
1. Το 3θέσιο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λευκίμμης – Κάβου Κέρκυρας συγχωνεύεται με το 6θέσιο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λευκίμμης και προκύπτει το 1ο 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Λευκίμμης Μελικίων.
2. Το 2θέσιο 5ο Δημοτικό Σχολείο Λευκίμμης – Βιταλάδων και το 6θέσιο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κορισσίων – Περιβολίου συγχωνεύονται και προκύπτει το 2ο 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κορισσίων – Περιβολίου Κέρκυρας.
3. Το 9θέσιο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας συγχωνεύεται με το 12θέσιο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας και προκύπτει το 12θέσιο Σχολικό Κέντρο Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας.
4. Το Γυμνάσιο Σκριπερού και το Γυμνάσιο Λιαπάδων συγχωνεύονται σε Γυμνάσιο Λιαπάδων.

Καταργήσεις
Καταργούνται από το 2011 – 2012 οι εξής σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:
Δημοτικό Σχολείο Άνω Κορακιάνας.

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Νέες καθυστερήσεις για τα φράγματα

Σε νέες καθυστερήσεις φαίνεται ότι οδηγείται το έργο των φραγμάτων ύδρευσης της Κέρκυρας. αφού όπως προέκυψε από χθεσινή ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο, το σχετικό αίτημα για να προχωρήσουν οι διαδικασίες, δεν έχει ακόμα υποβληθεί από την κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στη σύσκεψη στην οποία προήδρευσε ο Δήμαρχος Γ. Τρεπεκλής, συμμετείχαν, ο
μελετητής του έργου των φραγμάτων κ. Φορνιέ, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Σ. Μουζακίτης, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κέρκυρας Ν. Σπίγγος και υπηρεσιακοί παράγοντες, τέθηκαν  επί τάπητος όλες οι εξελίξεις για το έργο.
Πολιτική βούληση για να προχωρήσει το έργο
«Διαπιστώσαμε όλοι ότι η μελέτη είναι ώριμη, έχει τεχνοκρατικά ελεγχθεί και από τους ειδικούς ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον χρειάζεται μόνο η πολιτική βούληση για την κατασκευή του. Πρέπει η κυβέρνηση να στείλει το αίτημα στην ΕΕ για να τύχει πλήρους χρηματοδότησης» δήλωσε ο ΔήμαρχοςΓιάννης Τρεπεκλής.
Στη σύσκεψη υπήρξε η διαπίστωση ότι πρέπει να προσαρμοστεί η στρατηγική του Δήμου Κέρκυρας βάσει των στενών χρονοδιαγραμμάτων που υπάρχουν για την κατασκευή του έργου, με τον Δήμαρχο να ενημερώνει ότι θα ασκήσει κάθε δυνατή πίεση από τη θέση του για να γίνει το έργο των φραγμάτων σύντομα πράξη.
Απαιτούμε συνέπεια από την κυβέρνηση
«Είχα επαφές και με την αρμόδια υπουργό την κα. Μπιρμπίλη, η οποία εκφράζει βούληση για την κατασκευή του έργου, αλλά δεν βλέπω να γίνεται κάτι και με τους παράγοντες των αρμοδίων υπουργείων. Ως  Δήμαρχος, ως Δήμος απαιτώ από την Πολιτεία να είναι συνεπής στις δεσμεύσεις της. Χάνεται πολύτιμος χρόνος και εκφράζω την αγωνία μου για το πολύτιμο, για την Κέρκυρα, έργο», κατέληξε ο κ. Γ. Τρεπεκλής.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τέλος ότι εντός του Μαρτίου θα επισκεφθεί εκ νέου τα αρμόδια για το έργο κυβερνητικά στελέχη, προκειμένου να υπάρξει θετική εξέλιξη.
Πίεση και μέσω ευρωβουλευτών
Ο Δήμαρχος Γ. Τρεπεκλής είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τους ευρωβουλευτές. Ρόδη Κράτσα και Θόδωρο Σκυλακάκη- που τον επισκέφθηκαν εθιμοτυπικά χθες το πρωί- για την πορεία του έργου των φραγμάτων, στο οποίο εμπλέκεται και η Ε.Ε., αλλά και να ζητήσει τη στήριξή τους και την άσκηση πίεσης, προκειμένου να επιταχυνθούν οι ρυθμοί δημιουργίας του.

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Διασώθηκαν 8 μετανάστες από μικρό σκάφος ανοικτά της Κέρκυρας

Στο λιμάνι της Κέρκυρας κατέπλευσε το πρωί περιπολικό του Λιμενικού που μετέφερε 8 μετανάστες, τους οποίους περισυνέλεξε από ακυβέρνητο μικρό σκάφος, που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του νησιού, μετά από λήψη σήματος SOS.  
Σύμφωνα με πρώτα στοιχεία, το σκάφος είχε αφετηρία την περιοχή της Λευκίμμης και προορισμό την Ιταλία, ενώ οι διασωθέντες μετανάστες κάνουν λόγο και για ακόμα ένα άτομο το οποίο αγνοείται, κάτι που ωστόσο δεν το είχαν αναφέρει στο σήμα SOS που είχαν εκπέμψει.
Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Λιμεναρχείο και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη,  η διαδικασία ανάκρισής τους.

"Πρωταθλήτρια" στην ανεργία η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 «Πρωταθλήτρια» στην ανεργία αναδεικνύεται η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σύμφωνα  με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που αφορούν στον περασμένο Δεκέμβριο, η Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων καταλαμβάνει δυστυχώς την πρώτη θέση στο ποσοστό ανεργίας, το οποίο διαμορφώθηκε στο 23,1%. Αλλά και στο σύνολο της χώρας τα ποσοστά της ανεργίας έχουν «πάρει τον ανήφορο» φτάνοντας το 14,8% , δηλαδή στο υψηλότερο ποσοστό για τα τελευταία 7 χρόνια.
«Θύματα» αυτής της δραματικής κατάστασης είναι ως συνήθως οι νέοι, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο αριθμός των ανέργων τον Δεκέμβριο ανήλθε σε 733.645 άτομα.
Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου καταγράφηκαν 41.068 νέοι άνεργοι σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, ενώ σε σύγκριση με τον τελευταίο μήνα του 2009 προστέθηκαν στον κατάλογο των ανέργων 223.893 άνθρωποι.
Δύο στους 5 νέους ηλικίας έως 24 ετών είναι άνεργοι (ποσοστό 39%), στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών άνεργος είναι ένας στους πέντε (21%) και, τέλος, στην ομάδα 35-44 ετών άνεργοι είναι το 12,2% του εργατικού δυναμικού.
Μετά τα Ιόνια, τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας καταγράφουν η Δυτ. Μακεδονία (17,7%) και η Ανατ. Μακεδονία-Θράκη (15,6%)

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

"Όχι" σε μειωμένο ΦΠΑ στα Ιόνια από τον "τσάρο" της οικονομίας

Δεν μπορεί να εξισώσει τον ΦΠΑ των νησιών του Ιονίου με αυτόν που ισχύει στο Αιγαίο μας απαντά η κυβέρνηση, διότι όπως φαίνεται οι νησιώτες του Αιγαίου είναι περισσότερο νησιώτες από εμάς στο Ιόνιο. Προχωρώντας δε περισσότερο ο "τσάρος" της Οικονομίας μας συμβουλεύει να μη πολυζητάμε τη μείωση του ΦΠΑ στο Ιόνιο, γιατί αν γίνει μεγάλος θόρυβος το μόνο που θα πετύχουμε θα είναι η αύξηση του ΦΠΑ και στο Αιγαίο. Και την ίδια στιγμή που μας εκφοβίζει, δίνει διαβεβαίωση στους νησιώτες του Αιγαίου ότι δεν υφίσταται κανένα ζήτημα ως προς την εξίσωση του ΦΠΑ με την υπόλοιπη Ελλάδα!!!
Για το σημαντικό αυτό ζήτημα, αναδημοσιεύουμε ένα σχετικό εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ από το http://www.corfupress.com/ 

Ταφόπλακα για «φθηνό» ΦΠΑ με «φθηνές (υπουργικές) δικαιολογίες»     
Άλλαξε τώρα το κυβερνητικό επιχείρημα γιατί δεν μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ στα Ιόνια Νησιά: από την απάντηση Σαχινίδη ότι αντιβαίνει στους κανονισμούς της Ε.Ε., φτάσαμε τώρα στην άρνηση Παπακωνσταντίνου για να μην αυξηθεί στο Αιγαίο! Αυτό ήταν το επιχείρημα του Υπουργού Οικονομίας στους παράγοντες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και τον Σπύρο Σπύρου, όπου του επέδωσε το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου με το οποίο ζητείται η εξομοίωση προς τα κάτω του ΦΠΑ που ισχύει στα Επτάνησα με τους συντελεστές του Αιγαίου, καθώς τα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας δεν μπορεί να ισχύουν μόνο στο ανατολικό νησιωτικό σύμπλεγμα της χώρας.
Μάλιστα, ο κ. Παπανωκσταντίνου προέτρεψε τους παράγοντες των Ιονίων να μην πολυσηκώνουν το θέμα διότι υπάρχει κίνδυνος να ανακινηθεί η υπόθεση και να υποχρεωθεί η χώρα μας να αυξήσει τους συντελεστές στο Αιγαίο. Ξέχασε ο κ. Παπακωνσταντίνου ότι το δικό του επιτελείο είχε συμπεριλάβει στην προ μηνός έκθεσή του προς την Τρόικα την αύξηση στο Αιγαίο στις προτάσεις για οικονομικά μέτρα εν όψει της επόμενης δόσης του δανείου του μνημονίου!

Διγλωσσία Παπακωνσταντίνου

Η διγλωσσία του Υπουργού Οικονομικών δεν τελειώνει εδώ: το παράθυρο για αρνητικές εξελίξεις στο Αιγαίο με το οποίο, ουσιαστικά, απειλεί τα Επτάνησα, δεν υπάρχει στις δεσμεύσεις του στον Περιφερειάρχη Αιγαίου όπου του είπε την Παρασκευή ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αυξηθούν οι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στην περιοχή...
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε δελτίο Τύπου της το Σάββατο αναφέρει: «Τη ρητή και κατηγορηματική διαβεβαίωση του Υπουργού Οικονομίας Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ότι «δεν υπάρχει θέμα και καμία πρόθεση της κυβέρνησης για κατάργηση των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου» απέσπασε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης.
Η δεσμευτική δήλωση του υπουργού έγινε χθες το πρωί κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν μαζί του όλοι Περιφερειάρχες, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ)».

Άκαμπτος Υπουργός παρά τη δική του αναλογιστική μελέτη!

Το ακόμα πιο εξοργιστικό στις δηλώσεις Παπακωνσταντίνου είναι η παραδοχή ότι ενδεχόμενη κατάργηση του ειδικού καθεστώτος που ισχύει στα νησιά, δεν θα φέρει οφέλη στον κρατικό προϋπολογισμό όπως επιβεβαιώνει και αναλογιστική μελέτη την οποία επικαλέστηκε! Σύμφωνα με τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών, τα οικονομικά οφέλη για τα κρατικά ταμεία δεν θα ήταν τόσο σημαντικά στην υποτιθέμενη περίπτωση κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά. Όταν όμως ο κ. Σπύρου του έθεσε το θέμα για τα Ιόνια, ο κ. Παπακωνσταντίνου κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στο ισχύον καθεστώς, τόσο στα Ιόνια Νησιά όσο και στα νησιά του Αιγαίου!

O Γιάννης Κούτρας και η Γιώτα Νέγκα στο "Επτά"

Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Τι δηλώνουν οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο, για την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Α. Λοβέρδου στην Κέρκυρα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Υ  
                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ             
Η επίσκεψη  του Υπουργού Υγείας στο νησί μας καθώς και το αποτέλεσμα της , μας κάνει όλους να αντιληφθούμε που πάμε .
Το γεγονός ότι ο Υπουργός γνωρίζοντας  τον αντίκτυπο που θα είχε ο επιβαλλόμενος Αγιασμός συνειδητά ο ίδιος  δεν παραβρέθηκε.
Σοφά λοιπόν επισκέφτηκε ένα απομακρυσμένο Κέντρο Υγείας για να έχει πλήρη εικόνα για τις απαρχαιωμένες και εγκαταλελλειμένες πρωτοβάθμιες δομές υγείας .                         
Όλοι όσοι αυτά τα χρόνια διαχειρίστηκαν την πολιτική και οικονομική κατάσταση του νησιού μας έβαλαν τα καλά τους και  έτρεξαν στην τελετή όπως την αποκάλεσαν για μία φωτογραφία δίπλα στον Υπουργό .
Αυτοί που με δική μας εντολή  δηλαδή όλων των Κερκυραίων πολιτών  για να διεκδικήσουν και να βρουν λύσεις στα προβλήματά μας όλα αυτά τα χρόνια αρέσκονται σε εγκαίνια , φιέστες , τελετές αγιασμών αγνοώντας τους ίδιους τους πολίτες και τα προβλήματα του νησιού.
Και όλα αυτά για μία τηλεοπτική εικόνα για το θεαθήναι για μία φωτογραφία . Λόγω της ανεπάρκειάς τους αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων προσπαθώντας να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους .
Στην άμυνά τους για να προστατευτούν, κατηγορούν εργαζόμενους  οι οποίοι αγωνίζονται ότι δήθεν εξυπηρετούν συμφέροντα .
Όλα αυτά όμως μας κάνουν πιο δυνατούς και μαχητικούς για να αγωνιστούμε για το αυτονόητο κοινωνικό αγαθό της υγείας .
Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων είχαμε την υποχρέωση να συναντηθούμε , να προβάλουμε και διεκδικήσουμε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο και τα Κ.Υ .
Μέσω τηλεφωνημάτων που κάναμε με τη γραμματεία του υπουργού και παρέμβασης του  προέδρου της ομοσπονδίας μας (ΠΟΕΔΗΝ) και  παρόλο που είχαμε στείλει εγκαίρως  επιστολή για να ορίσουμε ώρα συνάντησης , η απάντηση που πήραμε τελευταία στιγμή πριν την σύσκεψη που έκανε στο Ψυχιατρείο ήταν θα μας δει μετά τον Αγιασμό .
Με μεγάλη υπομονή περιμέναμε τον αρμόδιο υπουργό να έρθει για να συναντηθούμε .
Ζητήσαμε το αυτονόητο η συνάντηση και η συζήτηση να γίνει στο χώρο μας χωρίς την παρουσία άλλων παρά μόνο το Σωματείο και οι εκπρόσωποι των ιατρών .
Καθώς και συνάντηση του Υπουργού με τους φορείς του Νοσοκομείου στο Αμφιθέατρο για να έχει μια πλήρη εικόνα για την λειτουργία του Νοσοκομείου η οποία και απερίφθει .
Θεωρήσαμε ότι για να διαφυλάξουμε τον αγώνα μας , την αξιοπρέπεια μας αλλά και όλων των εργαζομένων έπρεπε μετά από τρεις  ώρες αναμονής αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε από την αναφερόμενη σύσκεψη!!! .πράγμα και το οποίο πράξαμε .Αποχωρήσαμε από το χώρο του Νοσοκομείου  στις 5.20 μ.μ ενώ γνωρίζαμε ότι υπήρχε προγραμματισμένη σύσκεψη στις 6 μ.μ στην  πόλη .
Ακόμη θα θέλαμε να ενημερώσουμε κάποιους που με διάφορες ανακοινώσεις απαξιούν επαγγέλματα , θεσμούς και χαρακτηρίζουν ότι στο Νοσοκομείο έγινε μνημόσυνο , τους λέμε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι και οι χρήστες υγείας είναι ζωντανοί οργανισμοί και όχι νεκροί και υπάρχουν και αγωνίζονται προς απογοήτευση κάποιων .
Όλες αυτές τους οι ενέργειες γίνονται απλώς και μόνο για τοπική κατανάλωση .
Συνεχίζουν να μιλάνε χωρίς κανένα αναπτυξιακό σχεδιασμό και προοπτική για το παρόν και το μέλλον του νησιού μας χωρίς να προλάβουν κανένα τρένο ανάπτυξης .
Μέσα σε όλα αυτά ο πολίτης παραμένει ανήμπορος να αντιδράσει , λες και τα προβλήματα στο χώρο της υγείας είναι ξένα και μακριά από αυτόν, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνεται οικονομικά καταφεύγοντας σε ιδιώτες και άλλα Νοσοκομεία της χώρας μας ως μετανάστες υγείας .

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΤΙΝΑ              ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ Κέρκυρας αντιτίθενται στην εποχιακή εργασία

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                 
             Ο Τ Α
  ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                          

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας αποφάσισε την πρόσληψη 179 εποχιακών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου. Επισημάνουμε ότι  με προηγούμενη απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει την πρόσληψη άλλων 40  εποχιακών εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας. 
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κέρκυρας δηλώνουν για μια ακόμη φορά την έντονη αντίθεσή τους με τον θεσμό των εποχιακών υπαλλήλων.
Ζητάμε την κάλυψη όλων των κενών θέσεων με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Εποχιακός εργαζόμενος με εποχιακές αμοιβές σημαίνει εποχιακή ΖΩΗ, σημαίνει ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΣ άνθρωπος, σημαίνει ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ   ΣΥΣΤΗΜΑ.
Μην ξεχνάμε τον Δεκέμβριο του 2010 και τα τεράστια χρέη που ο Δήμος Κέρκυρας παρέλαβε από τους Καποδιστριακούς Δήμους, που σε συνδυασμό με την εκχώρηση σημαντικών πηγών εσόδων του Δήμου (εκμετάλλευση παραλιών, εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, κ.λ.π.) σε Ανώνυμες Δημοτικές Επιχειρήσεις, καθιστούν  απόλυτα δικαιολογημένη την ανησυχία των εργαζομένων όσον αφορά την δυνατότητα του Δήμου Κέρκυρας να καταβάλει την μισθοδοσία των εργαζομένων τόσο των εποχιακών όσο και των μονίμων.
Για να σταθεί σωστά και οργανωμένα ο Δήμος Κέρκυρας  επ΄ ωφελεία των Δημοτών απαιτείται σύνεση, μεθοδικότητα και πολύ δουλειά με σημαντική περιστολή δαπανών και μη εκχώρηση  των  πηγών εσόδων
Για  το  Δ.Σ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Γ. ΑΝΘΗΣ                ΑΡ.  ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Νέα Διοίκηση στο Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Κέρκυρας-Πρόεδρος ο Γιώργος Άνθης

Συνεδρίασε την περασμένη Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Κέρκυρας προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα, μετά την πρόσφατη παραίτηση του Προέδρου Γερ. Βλάσση. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβούλιο έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Άνθης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σπυρίδων Βλαχόπουλος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αριστείδης Παντελιός
ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Φώτιος Σκούρτης
ΤΑΜΙΑΣ Γεώργιος Βελισσαρόπουλος
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Φώτιος Σκούρτης
ΜΕΛΟΣ Γεράσιμος Βλάσσης
ΜΕΛΟΣ Γεώργιος Λαβράνος
ΜΕΛΟΣ Ιωσήφ Μοσχάτ
ΜΕΛΟΣ Αναστάσιος Μεταλληνός
Με την ευκαιρία της αναδιάρθρωσής του, το Δ.Σ. του Συλλόγου σε ανακοίνωσή του επισημαίνει, ότι τα οξυμμένα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και την κοινωνία, χρειάζονται συντονισμένο αγώνα και συνεργασία όλων των μελών, καθώς και ότι από την πλευρά του θα στηρίξει κάθε αγωνιστική προσπάθεια που σκοπό θα έχει την επίλυση των προβλημάτων.

Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ στη Βουλή για τη Λιμνοθάλασσα Αντινιότη

Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Θέμα: Να αποτραπεί η νέα απόπειρα ανέγερσης μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας στη περιοχή της λιμνοθάλασσας Αντινιώτη στην Κέρκυρα.
Η Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη στη Βόρεια Κέρκυρα που έχει ενταχθεί στο Δίκτυο Natura 2000 με το κωδικό GR2230001 δέχεται τα τελευταία χρόνια.....αλλεπάλληλες «αναπτυξιακές» πιέσεις. Ήδη το 2005 απετράπη χάρη στη σθεναρή αντίσταση των κατοίκων η ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 600 κλινών μέσα στον υγρότοπο και σε έκταση του Ελληνικού Δημοσίου.
Πριν τρία χρόνια περίπου μια νέα εταιρεία υπέβαλε αίτηση και σχετική μελέτη στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ ζητώντας τη χορήγηση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ), για την ανέγερση γιγαντιαίου τουριστικού συγκροτήματος 1.140 κλινών σε έκταση 245 στρεμμάτων επάνω στη χερσονησίδα «Νήσος» που αποτελεί το βόρειο τμήμα της προστατευόμενης περιοχής Natura και έχει συνολική έκταση περίπου 950 στρεμμάτων. Χάρη στις κινητοποιήσεις των κατοίκων αποτράπηκε κι αυτή η προσπάθεια και η πιο πάνω Διεύθυνση υποχρεώ–θηκε να εκδώσει την με αριθμ. Οικ.115555/135/22/01/09 αρνητική Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ).
Τον Ιούλιο του 2010, μια ακόμη εταιρεία, η ΓΕΤΟΕ Α. Ε., υπέβαλε επίσης Προκαταρκτική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για ξενοδοχειακή μονάδα 500 κλινών στην ίδια περιοχή και στο ίδιο «οικόπεδο». Για τρίτη φορά καλούνται τώρα οι κάτοικοι να ορθώσουν το ανάστημά τους ενάντια στο αδίστακτο μεγάλο κεφάλαιο για να προστατεύσουν το σπάνιου φυσικού κάλλους οικοσύστημα.
Όμως, για τη συγκεκριμένη περιοχή Natura 2000 έχει κατατεθεί προ διετίας στο ΥΠΕΧΩΔΕ από τον τότε καποδιστριακό Δήμο Θιναλίων, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκεται η λιμνοθάλασσα Αντινιώτη, Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, και Σχέδιο Π. Δ. για ψήφιση, που απαγορεύει στην περιοχή κάθε οικοδομική δραστηριότητα πλην γεωργικών αποθηκών έως 30 τ. μ.
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κύριοι Υπουργοί αν προτίθενται να αποτρέψουν τη νέα πρόκληση εφαρμόζοντας τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις και νόμους και αν θα προωθήσουν επιτέλους τις διαδικασίες για την ψήφιση του προαναφερόμενου Προεδρικού Διατάγματος, ώστε να θωρακιστεί νομικά η εν λόγω προστατευόμενη περιοχή.
Οι βουλευτές
Μπάμπης Χαραλάμπους
Νίκος Μωραΐτης

Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Τι αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας στη χθεσινή του συνεδρίαση

Με 32 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασε χθες Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Παλαιόπολης (Μον Ρεπό).
Επαναληπτική ψηφοφορία για την εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Επαναληπτική ψηφοφορία διεξήχθη για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ( η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου) ανάμεσα στις ήδη κατατεθειμένες υποψηφιότητες: του κ. Θωμά Αθανασίου (δικηγόρου, πρώην πρόεδρου Νομαρχιακού Συμβουλίου Κέρκυρας) και του κ. Ιωάννη Μεμή (δικηγόρου).
Μετά από μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη έλαβαν ο κ. Θωμάς Αθανασίου 33 ψήφους, ο κ. Ιωάννης Μεμής 6 ψήφους, ενώ βρέθηκαν 2 λευκά ψηφοδέλτια. Της ψηφοφορίας απείχε η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης του κ. Μπάμπη Χαραλάμπους.
Ο κ. Θωμάς Αθανασίου συγκέντρωσε την ενισχυμένη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που απαιτείται και εκλέχθηκε ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την εκλογή του ο κ. Αθανασίου ευχαρίστησε το Σώμα στο σύνολό του, υποσχέθηκε ότι θα λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της απαραίτητης συνοχής σε όλα τα επίπεδα και όλους τους τομείς και ζήτησε αυστηρή κριτική στο έργο του.
Ο Δήμαρχος Γιάννης Τρεπεκλής συνεχάρη τον κ. Αθανασίου και εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο έπραξε ώριμα και δεν στέρησε από τον κερκυραϊκό λαό το θεσμό του Συμπαραστάτη.
Συγκρότηση επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κέρκυρας
Με την αποχή της «Λαϊκής Συσπείρωσης» το Σώμα εξέλεξε την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Κέρκυρας, που αποτελείται από εκπροσώπους 25 παραγωγικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών φορέων και δημότες. Έργο της επιτροπής είναι η συζήτηση και εισήγηση για θέματα όπως το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κλπ.
Επισημαίνεται ότι η επιλογή των φορέων και δημοτών έγινε κατόπιν δικής τους αιτήσεως και αφού είχε προηγηθεί δημόσια ανοικτή πρόσκληση μέσω διαδικτύου, όπως προβλέπεται από τον Καλλικράτη.
Λήψη απόφασης περί συγχωνεύσεως Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Κέρκυρας, δημιουργία νέου νομικού προσώπου κα ορισμός Δ.Σ. αυτού.
Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ερωτόκριτος Καρύδης ενημερώνοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 34 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα οποία συγχωνεύονται και δημιουργείται ένα Ν.Π.Δ.Δ. ως καθολικός διάδοχος αυτών, με αρμοδιότητες τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη.
Το Σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση και όρισε διοικητικό συμβούλιο ως εξής:
1. Χριστίνα Μιχαλάκη, πρόεδρος
2. Χρήστος Βλάσσης, αντιπρόεδρος
Και μέλη: Αν. Κασίμης, Αλ. Καρδαμίτσης, Θεμ. Βλαχόπουλος, Μ. Δημουλά, Αντ. Μάμαλος, Νικ. Καββαδία, Ευρ. Λαβράνος (εκπρόσωπος της παράταξης Συμπαράταξη Ευθύνης), Β. Αρμενιάκος (εκπρόσωπος της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση) καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Λήψη απόφασης περί συγχωνεύσεως σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Κέρκυρας, δημιουργία νέων Νομικών Προσώπων και ορισμός Δ.Σ. αυτών.
Έως τώρα λειτουργούσαν 75 σχολικές επιτροπές Α/θμιας εκπαίδευσης και 25 επιτροπές Β/θμιας, ενημέρωσε στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ερ. Καρύδης, οι οποίες συγχωνεύονται αντιστοίχως σε δύο, όπως αποφάσισε το Σώμα κατά πλειοψηφία.
Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης έχει ως εξής:
Αναστάσιος Ποταμίτης (πρόεδρος), Μ. Μουζακίτη, Δημ. Νικοπάσχος, Μ. Γαστεράτου – Τζάννε, 3 δ/ντες ή προϊστάμενοι σχολικών μονάδων εκ των 5 παλαιοτέρων, 2 εκπρόσωποι Γονέων/κηδεμόνων, Γ. Δημουλάς (εκπρόσωπος της Συμπαράταξης Ευθύνης) και Στ. Ροσιλόβαλης (εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης).
Το διοικητικό συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης έχει ως εξής
Αναστάσιος Ποταμίτης (πρόεδρος), Δ. Σκληρός, Σπ. Παχής, Ελ. Πουλημένου, 3 δ/ντες ή προϊστάμενοι σχολικών μονάδων εκ των 5 παλαιοτέρων, 2 εκπρόσωποι γονέων/κηδεμόνων, Γ. Παντελιός (εκπρόσωπος Συμπαράταξης Ευθύνης), Γ. Κυριακίδης (εκπρόσωπος Λαϊκής Συσπείρωσης).
Λήψη απόφασης περί διατηρήσεων αυτοτελούς Νομικού Προσώπου στο Δήμο Κέρκυρας, παρ. 3 άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 και καταστατική προσαρμογή.
Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα την διατήρηση της Δημοτικής Πινακοθήκης ως αυτοτελούς Νομικού Προσώπου και όρισε το διοικητικό της συμβούλιο ως ακολούθως:
Γιάννης Τρεπεκλής, Δήμαρχος Κέρκυρας ως πρόεδρος και Περ. Παγκράτης, Σπ. Ζηνιάτης, Αγ. Γερακάρης, Μ. Ράπτης, δύο διδάσκοντες του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ματ. Βασιλάκη (εκπρόσωπος Λαϊκής Συσπείρωσης), Σπ. Καρδακάρης (εκπρόσωπος Συμπαράταξης Ευθύνης), Θάνος Χρήστου (εκπρόσωπος παράταξης Εμπρός μ’ Εσένα για την Κέρκυρα), Δ. Αράθυμου (εκπρόσωπος Κερκυραίων Δήμος).
Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης, συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Κέρκυρας, ορισμός Δ.Σ. αυτής.
Το Σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία, τη συγχώνευση των 16 Κοινωφελών Επιχειρήσεων σε μια, ενέκρινε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Ερ. Καρύδη και την οικονομοτεχνική μελέτη και όρισε διοικητικό συμβούλιο ως εξής:
Σπύρος Πανδής (πρόεδρος), Σπ. Αργυρός του Ευαγ., Β. Ρεπούλιος, Γ. Πηλός, Μαρ. Γαρνέλη, Μ. Αργυροκαστρίτη, Σπ. Ανδριώτης, Δ. Λαβράνος (εκπρόωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου), Σπ. Ρουβάς (εκπρόσωπος της Συμπαράταξης Ευθύνης), Στ. Σαμοϊλης (επικεφαλής της παράταξης Εμπρός μ’ Εσένα για την Κέρκυρα) καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Στις αρμοδιότητες της νέας Επιχείρησης είναι η κοινωνική πρόνοια, η παιδεία και η κατάρτιση, η προώθηση της απασχόλησης, οι δημοτικές συγκοινωνίες κ.α.
Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης, εδαφική επέκταση και συγχώνευση ΔΕΥΑ Δήμου Κέρκυρας και ορισμός Δ.Σ. αυτής.
Το Σώμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη συγχώνευση στη ΔΕΥΑ Κερκυραίων των 11 ΔΕΥΑ που λειτουργούν στους πρώην Δήμους της Κέρκυρας καθώς και των τριών Συνδέσμων Ύδρευσης (Υδάτινων Πόρων, Μέσης και Νότιας Κέρκυρας) και όρισε διοικητικό συμβούλιο ως εξής:
1. Σπύρος Μουζακίτης, πρόεδρος
2. Γεράσιμος Ανυφαντής, αντιπρόεδρος
Μέλη: Π. Πανδής, Β. Βλάσση, Διον. Μίαρης, Ειρ. Αρβανιτάκη, Σπ. Βεντούρας, Α. Πανταζή, Μ. Κάρρας (εκπρόσωπος της Συμπαράταξης Ευθύνης), Ι. Σερεμέτης (εκπρόσωπος Κερκυραίων Δήμος), Στ. Σαμοΐλης (επικεφαλής Εμπρός μ’ Εσένα για την Κέρκυρα) καθώς κι ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης, συγχώνευση Ανωνύμων Εταιρειών στο Δήμο Κέρκυρας, ορισμός Δ.Σ.
Το Σώμα αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη συγχώνευση των 8 Ανωνύμων Εταιρειών που λειτουργούν στους πρώην Δήμους της Κέρκυρας και όρισε διοικητικό συμβούλιο ως εξής:
Γεώργιος Μάμαλος (πρόεδρος), Β. Μαγουλάς, Σ. Κυπριώτης, Αλεξ. Πάλλης, Χρ. Κότσης, Ολ. Λεοντάρη, Αχ. Μάζης (εκπρόσωπος της Συμπαράταξης Ευθύνης), Σπ. Γραμμένου, Μ. Τζάννε.
Στις αρμοδιότητες της νέας εταιρείας περιλαμβάνονται οι παραλίες, οι χώροι στάθμευσης, η δημοτική περιουσία κ.α.
Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης, προσαρμογή Αναπτυξιακής Ανωνύμου Εταιρείας στο Δήμο Κέρκυρας και ορισμός Δ.Σ.
Οι λειτουργούσες δύο Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις σε πρώην Δήμους προσαρμόζονται σε μία, με σκοπό την προβολή και την ανάπτυξη του τουρισμού, σύμφωνα με απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας.
Το διοικητικό συμβούλιο έχει ως εξής:
Γιάννης Τρεπεκλής, Δήμαρχος Κέρκυρας, ως πρόεδρος, Κων/νος Λούμπος (αντιπρόεδρος), Ν. Ζέρβας, Ολ. Καποδίστρια, Β. Βλάσση, Γ. Πουλημένου, Π. Μπράμος, Δ. Χαρίτος, Κ. Μπρετάνος, Σπ. Βάρελης (εκπρόσωπος Συμπαράταξη Ευθύνης), Μ. Υδραίου (επικεφαλής Κερκυραίων Δήμος).

Τέλος, εγκρίθηκε η μεταφορά 5 εργαζομένων ως πλεονάζοντος προσωπικού από τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις σε άλλες επιχειρήσεις του Δήμου Κέρκυρας, η λύση και εκκαθάριση των επιχειρήσεων του Δήμου Κέρκυρας (με κόστος εκκαθάρισης το προβλεπόμενο από τον νόμο), η συγκρότηση επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ από υπηρεσιακούς παράγοντες και σειρά διοικητικών και διαδικαστικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.